Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
1985, Tom 55, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy godnościowe a prospołeczność Janusz Mariański s. 5-25
Uwarunkowania i rola empatii w życiu ludzkim Marian Wolicki s. 27-32
Czy Pwt 30,3-4 pochodzi z czasów po niewoli babilońskiej? Norbert Mendecki s. 33-38
Funkcja cudów w ewangelii Łukaszowej Jan Łach s. 39-44
Grzech pierworodny w rozumieniu P. Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 45-59
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Władysław Głowa Bogusław Nadolski s. 61-76
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jacek Bereziński Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski Jan Telus s. 77-93
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 95-113
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 115-131
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 133-151
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Edmund Płaziński Eugeniusz Sakowicz s. 153-167
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Krystyna Ludzińska Stanisław Piech s. 169-183
"Wojna żydowska", Józef Flawiusz, tł., wstęp i komentarz Jan Radożycki, Poznań 1984 : [recenzja] Jan Stępień Józef Flawiusz (aut. dzieła rec.) Jan Radożycki (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Kirchliche Stadtteilarbeit", Jutta Krauss-Siemenn, Stuttgart [etc.] 1983 : [recenzja] Leon Dyczewski Jutta Krauss-Siemenn (aut. dzieła rec.) s. 188-189
Publikacje Akademii Teologii Katolickej s. 191-199