Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
1985, Tom 55, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Homo viator" jako kategoria antropologiczna Ignacy Dec s. 5-18
Przybrane synostwo Boże w Rz 7-8 : z duchowości św. Pawła Jan Stępień s. 19-27
Związek rozwoju moralnego z rozwojem religijnym człowieka Stanisław Kisiel s. 29-41
Wgląd w siebie a rozwój osobowości Marian Wolicki s. 43-47
Historia narodu wybranego po powstaniu Bar Kochby : redakcja Miszny Norbert Mendecki s. 49-58
Biuletyn liturgiczny Jarosław Kucharski Bogusław Nadolski Edward Strycharz s. 59-74
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Edward Kaczyński Alojzy Marcol Giuseppe Mattai Jan Pryszmont Zbigniew Teinert s. 75-92
Biuletyn katechetyczny Ryszard Kotowski Józef Krawiec Władysław Kubik Wiktor Lechocki Paweł Ludwig Margarita Sondej s. 93-113
Biuletyn teologii laikatu Gabriel Bartoszewski Eugeniusz Weron Elżbieta Wójcik s. 115-127
Biuletyn socjologii religii Kazimierz Ryczan Pietro Scapin s. 129-148
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 149-160
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Andrzej Hałas s. 161-174
"Neutestamentliche Wundergeschichten und das Lob der Wundertaten Gottes in den Psalmen. Studien zur sprachlichen und theologischen Verwandtschaft zwischen neutestamentlichen Wundergeschichten und Psalmen", Richard Glöckner, Mainz 1983 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Richard Glöckner (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Maria nei sermoni di San Massimo Vescovo di Torino", Lino M. Spinelli, Vicenza 1983 : [recenzja] Kazimierz Obrycki Lino M. Spinelli (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Grundkurs Sexualmoral", T. II : "Leben in Liebe", Eugen J. Cooper, Freiburg im Breisgau 1982 : [recenzja] Ryszard Otowicz Eugen J. Cooper (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Kak molilis' driewnije wizantijcy. Sutocznyj krug Bogosłużenija po driewnim spiskam Wizantijskogo Ewchologija", Michaił Arranc, Leningrad 1979 : [recenzja] Jan Pryszmont Michaił Arranc (aut. dzieła rec.) s. 180-181
Publikacje Akademii Teologii Katolickej s. 183-196
In memoriam Clementis Tilmann (1904-1984) Jan Charytański s. 197-198