Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
1985, Tom 55, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Jezus Chrystus jako postać historyczna może być lepiej poznany? Józef Kulisz s. 5-28
"Być z Chrystusem" zaraz po śmierci : św. Paweł o wspólnocie wiernego z Chrystusem po życiu doczesnym (Flp 1,23; 2 Kor 5,8) Ewa Józefa Jezierska s. 29-36
Wpływ Księgi Ezechiela na Jr 29,14, Jr 32,37 Norbert Mendecki s. 37-43
Postawy prospołeczne i egoistyczne w społeczeństwie polskim w świetle badań socjologicznych Janusz Mariański s. 45-75
Biuletyn liturgiczny Władysław Głowa Bogusław Nadolski s. 77-93
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 95-111
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Zbigniew Marek s. 113-131
Biuletyn teologii laikatu Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 133-143
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński s. 145-163
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Adam A. Szafrański Henryk Zimoń Eugeniusz Śliwka s. 165-177
Biuletyn patrystyczny Jan Barcz Stanisław Kalinkowski Robert Koss Marek Starowieyski s. 179-186
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Andrzej Hałas s. 187-202
Uwagi nad "Bibliografią historii Kościoła w Polsce" za lata 1944-1977 Wiktor Gramatowski s. 203-207
"Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament", T. I-III, Horst Balz, Gerhard Schneider, Stuttgart [etc.] 1980-1983 : [recenzja] Jan Załęski Horst Balz (aut. dzieła rec.) Gerhard Schneider (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Études sur la première lettre de Pierre", Charles Perrot, Edouard Cothenet, Paris 1980 : [recenzja] Jan Załęski Edouard Cothenet (aut. dzieła rec.) Charles Perrot (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Próby dialogu z młodymi. Prekatecheza egzystencjalna", Janusz Tarnowski, Katowice 1983 : [recenzja] Barbara Murawska Janusz Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 213-215