Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1996, Tom 66, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tytuły chrystologiczne w Listach Pasterskich Piotr R. Gryziec s. 5-30
"Όργή τού άρνίον" : postać Baranka w Ap 6,1 i 6,16-17 na tle antropomorficznego obrazu gniewu Boga w Nowym Testamencie Andrzej Kiejza s. 31-42
Argument skrypturystyczny i taumaturgiczny w uzasadnieniu Boskiego posłannictwa Jezusa z Nazaretu Ryszard Tomczak s. 43-60
Antropologiczne podstawy katolickiej koncepcji małżeństwa Krystian Wojaczek s. 61-82
Mentalność eutanatyczna w świetle encykliki "Evangelium vitae" Paweł Bortkiewicz s. 83-93
Literatura a poznanie etyczne Ryszard Moń s. 95-106
Biuletyn teologiczno-fundamentalny (1) Henryk Seweryniak s. 107-123
Biuletyn katechetyczny (81) Władysław Kubik s. 125-151
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (73) Eugeniusz Sakowicz s. 153-188
Biuletyn teologii laikatu (87) Eugeniusz Weron s. 189-200
"Łużyckie przekłady Biblii - przewodnik bibliograficzny", Tadeusz Lewaszkiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Tadeusz Lewaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Jezus - ewnagelizator ubogich (Łk 4, 16-30). Studium z teologii św. Łukasza", Krzysztof Mielcarek, Lublin 1994 : [recenzja] Stefan Szymik Krzysztof Mielcarek (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Spiritus effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Świętego w misterium zbawienia", Piotr Jaskóła, Opole 1994 : [recenzja] Michał Czajkowski Piotr Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Infallibile? Anche nelle cause di canonizzazione", Ernesto Piacentini, Roma 1994 : [recenzja] Sławomir Pawłowski Ernesto Piacentini (aut. dzieła rec.) s. 208-213
"Gesù oggi. Linee fondamentali di cristologia", Gerald O'Collins, Milano 1993 : [recenzja] Marek Skórkowski Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Retrieving fundamental theology : the three styles of contemporary theology", Gerald O'Collins, London 1993 : [recenzja] Marek Skórkowski Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Wprowadzenie do etyki chronienia osób", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1995 : [recenzja] Ryszard Moń Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Z etyką na ty: od egipskiego Ptahhotepa do Karola Wojtyły", Józef Jaroń, Łódź 1995 : [recenzja] Ryszard Moń Józef Jaroń (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Écologie et pauvreté - Cri de la terre et cri des pauvres", L. Boff, V. Elizondo (dir.), Paris 1995 : [recenzja] Michał Horoszewicz Leonardo Boff (aut. dzieła rec.) Virgilio Elizondo (aut. dzieła rec.) s. 226-233
"Nationalisme et religion", J. Coleman, M. Tomka (dir.), Paris 1995 : [recenzja] Michał Horoszewicz J. Coleman (aut. dzieła rec.) M. Tomka (aut. dzieła rec.) s. 233-239