Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Collectanea Theologica
1976, Tom 46, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U podstaw aktualnych dyskusji wokół tajemnicy Chrystusa Alfons Nossol s. 5-16
Kuszenie Chrystusa w tradycji synoptycznej Henryk Muszyński s. 17-41
Credo pierwotnych Kościołów : najstarsze chrystologiczne wyznanie wiary Hugolin Langkammer s. 43-49
"Chwały" w listach Judy i 2 Piotra Eugeniusz Szewc s. 51-60
Ku integralnej koncepcji szczęścia Stanisław Kowalczyk s. 61-79
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 81-92
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 93-115
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 117-139
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Władysław Kubik s. 141-152
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 153-160
Biuletyn teologii małżeństwa i rodziny Kazimierz Majdański s. 161-176
Biuletyn socjologii religii : religijność miejska w świetle badań Florian Pełka Władysław Piwowarski s. 177-186
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 187-201
"Teilhardowska wizja dziejów", Czesław Bartnik, Lublin 1975 : [recenzja] Józef Kulisz Czesław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Ceci est mon corps", André Manaranche, Paris 1975 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski André Manaranche (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Humanisme et théologie : pour un préambule de la foi", Yves Labbé, Paris 1975 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Yves Labbé (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Introduction à la théologie chrétienne", Claude Tresmontant, Paris 1974 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Claude Tresmontant (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Pawła Tillicha sakralizacja rzeczywistości", Janina Jakubowska, Warszawa 1975 : [recenzja] Czesław Bartnik Janina Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Filozofia dziejów", Franciszek sawicki, przeł. Karol Górski, Pelplin 1975 : [recenzja] Czesław Bartnik Karol Górski (aut. dzieła rec.) Franciszek Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Der Grosse Sonntags-Schott für die Lesejahre A - B - C", Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Henryk Bogacki s. 213-214
"Register zur „Theologischen Quartalschrift” Tübingen 1895-1970", wyd. Max Seckler, Mainz 1975 : [recenzja] Henryk Bogacki Max Seckler (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Unbefangen sein als Weg zur Selbstverwicklung", Frederik J. J. Buytendijk, Martinus Jan Langeveld, Antoon Vergote, Köln 1973 : [recenzja] Julian Sulowski Frederik J. J. Buytendijk (aut. dzieła rec.) Martinus Jan Langeveld (aut. dzieła rec.) Antoon Vergote (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Jesu ureigener Tod : exegetische Besinnungen und Ausblicke", Heinz Schürmann, Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Julian Sulowski Heinz Schürmann (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Baupläne des Wortes : Einführung in die biblische Logotechnik", Claus Schedl, Wien 1974 : [recenzja] Julian Sulowski Claus Schedl (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Jüdische Familienerziehung", Johanes Basta, Zürich-Einsiedeln-Köln 1974 : [recenzja] Julian Sulowski Johanes Basta (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Spielbuch Religion : für den umgang mit fünf bis zwölfjährigen Kindern", Wolfgang Longart, Zürich-Einsiedeln-Köln, Lahr 1974 : [recenzja] Julian Sulowski Wolfgang Longart (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Zum Religionsunterricht morgen", t. 3, wyd. Wolfgang G. Esser, München-Wuppertal 1972 : [recenzja] Jan Tomczak Wolfgang Esser (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Pädagogik aktuelle - Lexikon pädagogischer Schlagworte und Begriffe", wyd. Gerhard Wehle, München 1973 : [recenzja] Jan Tomczak Gerhard Wehle (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Religionsunterricht im Primarbereich - Vorschläge zu einer Propädeutik", wyd. Georg Baudler, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Jan Tomczak Georg Baudler (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Glaubensunterweisung im neunten Schuljahr", Gabriele Miller, München 1971-1972 : [recenzja] Jan Tomczak Gabriele Miller (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Gott im Leben des Kindes", Monika Nemetschek, Innsbruck-Wien-München 1974 : [recenzja] Jan Tomczak Monika Nemetschek (aut. dzieła rec.) s. 226-227