Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1976, Tom 46, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apostolskość Kościoła a sukcesja apostolska : dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej Stanisław Olejnik s. 5-21
Przyczynek do teologii znaku liturgicznego Bogdan Snela s. 23-43
"Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków" : problemy egzegetyczne Ef 2, 19-22 Jan Szlaga s. 45-65
Nowe elementy wniesione przez jezuitów do szkolnictwa polskiego w XVI wieku Ludwik Piechnik s. 67-77
Uwagi o metodzie w apologetyce Marian Rusecki s. 79-87
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 89-110
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 111-125
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 127-151
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański s. 153-171
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 173-183
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 185-201
Biuletyn socjologii religii Kazimierz Bełch Władysław Piwowarski s. 203-216
Czy istnieje specyficzne apostolstwo ludzi świeckich? Eugeniusz Weron s. 217-229
Konkordancje soborowe CATEDOCu Mieczysław Lubański s. 231-234
"Pismo Święte Starego i Nowego testamentu", oprac. zespół pod red. Michała Petera i Mariana Wolniewicza, Poznań 1973-1975 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Michał Peter (aut. dzieła rec.) Marian Wolniewicz (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Teilhard de Chardin und das Zweite vatikanische Konzil : ein Vergleich der Pastoral-Konstitution über die Kirche in der Welt von heute mit Aspekten der Weltschau Pierre Teilhard de Chardin", Wolfgang Klein, München-Paderborn-Wien 1975 : [recenzja] Józef Kulisz Wolfgang Klein (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Sonntag für Kinder : Kindergottesdienste im Lesejahr C", Winfried Blasig, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Jan Tomczak Winfried Blasig (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Grundfragen der Soziologie : eine Einführung für Religionslehrer und praktische Theologen", Raimud Ritter, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Jan Tomczak Raimud Ritter (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Kreative Lehrer – kreative Schuler : was ist Kreativität? : Kreativitäterziehung beginnt im Vorschulalter : wie die Schule Kreativität fördern kann", Gottfried Heinelt, Freiburg im Breisgau 1974 : [recenzja] Jan Tomczak Gottfried Heinelt (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Unterwegs zur Freiheit : Arbeitshilfen", Stefan Blaskovic, Wien 1974 : [recenzja] Jan Tomczak Stefan Blaskovic (aut. dzieła rec.) s. 242-243