Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
1996, Tom 66, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duchowe dziedzictwo Żydów polskich : VII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 18 V 1995 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Polacy-Żydzi : tysiąc lat wspólnej historii Jerzy Tomaszewski s. 9-25
Literatura polska - literatura żydowska : współistnienie i wzajemne przenikanie Stanisław Frybes s. 27-37
Tradycja rodzinna w judaizmie Michał Friedman s. 39-48
Zamysł Boży wobec Żydów według św. Tomasza Marcel Dubois Jan Grosfeld (tłum.) s. 49-78
Żydzi i religia żydowska w "Przekroczyć próg nadziei" Jana Pawła II Waldemar Chrostowski s. 79-86
Biuletyn patrystyczny (48) Tadeusz Kołosowski s. 97-110
Biuletyn teorii laikatu (86) Eugeniusz Weron s. 111-124
Wątki judaistyczne w międzynarodowym przeglądzie teologicznym "Concilium" Michał Horoszewicz s. 125-166
"50 lat po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz" : sympozjum w Akademii Biskupiej w Aachen (Niemcy), 13-15.01.1995 r. Waldemar Chrostowski s. 167-169
"Spiritual pilgrimage. Texts on Jews and Judaism, 1979-1995", John Paul II, eds. Eugene J. Fisher, L. Klenicki, New York 1995 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Eugene J. Fisher (aut. dzieła rec.) Jan Paweł II (aut. dzieła rec.) Leon Klenicki (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"A dictionary of the Jewish-Christian dialogue. Expanded edition", Leon Klenicki, Geoffrey Wigoder (eds.), New York 1995 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Leon Klenicki (aut. dzieła rec.) Geoffrey Wigoder (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Religie o drogach pokoju i bezdrożach wojny", Eugeniusz Sakowicz (red.), Lublin 1995 : [recenzja] Sebastian Musioł Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Obecność eucharystyczna. Studia z teologii fenomenologicznej", Robert Sokołowski, Tarnów 1995 : [recenzja] Stanisław Jóźwiak Robert Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Le corps et la sensibilité dans la liturgie", Louis-Marie Chauvet, Paris 1995 : [recenzja] Louis-Marie Chauvet Michał Choroszewicz s. 180-186