Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1996, Tom 66, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" : 33 Sympozjum Biblistów Polskich, Szczecin, 14-15.IX.1995 Waldemar Chrostowski s. 5-7
Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele Ryszard Rubinkiewicz s. 9-24
Analiza struktury literackiej drogą do lepszego zrozumienia tekstu biblijnego Stanisław Hałas s. 25-38
Żydowskie tradycje interpretacyjne pomocą w zrozumieniu Biblii Waldemar Chrostowski s. 39-54
Podejście psychologiczne i psychoanalityczne w egzegezie biblijnej Jerzy Suchy s. 55-64
Feministyczne podejście w interpretacji Biblii Ewa J. Jezierska s. 65-74
Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentów PKB Stefan Szymik s. 75-83
Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu "Interpretacja Biblii w Kościele" Tomasz Maria Dąbek s. 85-101
Biuletyn liturgiczny (92) Bogusław Nadolski s. 103-127
Biuletyn katechetyczny (80) Władysław Kubik s. 129-147
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (67) Eugeniusz Sakowicz s. 149-168
Ks. prof. Jan Stępień (1910-1995) biblista i rektor ATK Józef Krasiński s. 169-182
Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature, Budapeszt, 26-29 VII 1995 Michał Wojciechowski s. 183-187
"Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej", Poznań 1994 : [recenzja] Waldemar Chrostowski s. 189-191
"The Biblical Commission's document 'The interpretation of the Bible in the Church'. Text and commentary", Joseph A. Fitzmyer, Roma 1995 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Joseph A. Fitzmyer (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Josephus and the New Testament", Steve Mason, Peabody 1992 : [recenzja] Michał Wojciechowski Steve Mason (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Życie Duchowe" - kwartalnik, r. 1995, nr 1 Jan Dąbrowski s. 195-196
"Wunder. Eine existenzielle Auslegung", Josef Imbach, Würzburg 1995 : [recenzja] Ryszard Ttomczak Josef Imbach (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle", Paweł Góralczyk, Ząbki : [recenzja] Eugeniusz Weron Paweł Góralczyk (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Les nombreux visages de Dieu", Hermann Häring, Paris 1995 : [recenzja] Michał Horoszewicz Hermann Häring (aut. dzieła rec.) s. 203-211