Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
1995, Tom 65, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblizmy we wpółczesnym języku polskim Grażyna Lewandowicz s. 5-20
Charakter obecności Chrystusa w Kościele wegług Ap 1, 12-20 Andrzej Kiejza s. 21-37
Ocena moralna sfery popędowej w nauce Ewagriusza z Pontu o naturze ludzkiej Leon Nieścior s. 39-53
Nowy Katechizm w kontekście eklezjalnym Józef Krasiński s. 55-68
Chrystus we współczesnej teologii afrykańskiej Henryk Zimoń s. 69-79
Cywilizacja gwałtu czy cywilizacja wspólnoty ludzkiej? : odpowiedź religii Janusz T. Maciuszko s. 81-94
Biuletyn liturgiczny (91) Bogusław Nadolski s. 95-113
Biuletyn katechetyczny (79) Władysław Kubik s. 115-133
Biuletyn teologii laikatu (85) Eugeniusz Weron s. 135-146
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (66) Eugeniusz Sakowicz s. 147-166
V Międzynarodowy Kurs Formacyjny dla Wychowawców Seminariów Duchownych, Casale Corte Cerro, 1 VII-6 VIII 1995 Stanisław Haręzga s. 167-171
"Problemática juvenil. Sexo, amor, personalidad, vocación", Bruno Rychlowski, Santiago de Chile 1991 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Bruno Rychlowski (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Utopía vitoriana y realidad indiana", Ma Lourdes Redondo Redondo, Madrid 1992 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Maria Lourdes Redondo Redondo (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"The heal the Earth. A theology of ecology", Frederick Quinn, Nashville 1994 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Frederick Quinn (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i Św. Jana Chrzciciela w kulturze Średniowiecznej", R. Mazurkiewicz, Kraków 1994 : [recenzja] Krzysztof Kowalik Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Socjalizm, komunizm i ewangelizacja", Piotr Nitecki, Suwałki 1994 : [recenzja] Tadeusz Sakowicz Piotr Nitecki (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Pourquoi la théologie?", C. Geffre, W. Jeanrond, Paris 1994 : [recenzja] Michał Horoszewicz Claude Geffre (aut. dzieła rec.) Werner Jeanrond (aut. dzieła rec.) s. 188-193
"La Bible, un hétitage culturel", Wim Beuken, Sean Freyne, Paris 1995 : [recenzja] Wim Beuken (aut. dzieła rec.) Sean Freyne (aut. dzieła rec.) s. 194-200