Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
1995, Tom 65, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja w misterium wcielenia : perspektywa katolicka Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 5-15
Przełom w mariologii Lutra? : Doktor Marcin komentuje "Magnificat" Krzysztof Kowalik s. 17-69
Ekumeniczne walory nauki encykliki "Redemptoris Mater" o pośrednictwie Maryi Adam Wojtczak s. 71-84
Kairos chrześcijanina według Rz 13, 11-14 Stanisław Bielecki s. 85-99
Mistagogia jako metoda w liturgii Bogusław Nadolski s. 101-112
Religijność ludowa na Filipinach: jej znaczenie i wartość Konrad Keler s. 113-126
Biulety patrystyczny (46) Tadeusz Kołosowski s. 127-145
Biuletyn liturgiczny (90) Bogusław Nadolski s. 147-167
Biuletyn teologicznomoralny (93) Marian Graczyk s. 169-189
Biuletyn teologii laikatu (86) Eugeniusz Weron s. 191-202
"Maryja, Matka żyjących. Zarys mariologii", Luigi Melotti, Niepokalanów 1993 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Luigi Melotti (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła", Stanisław Budzik, Tarnów 1993 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Stanisław Budzik (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Do Ciebie Jezu. Z Tobą Maryjo. Mały modlitewnik maryjny Wspólnoty Krwi Chrystusa", Częstochowa 1993 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 212-214
"La Primera evangelización en América Latina y la atención de la Iglesia al mundo de los enfermos", Fiorenzo Angelini, Ciudad del Vaticano 1992 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Fiorenzo Angelini (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"U progu polskiej demokracji. Szkice etyczno-społeczne. Wywiady-rozmowy" Ryszard Iwan, Lublin 1994 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Ryszard Iwan (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"The birth of systematic theology in contemporary black Africa : an investigation into new interpretations of the christian faith by the newly evangelized", Fortunatus Nwachukwu, Romae 1994 : [recenzja] Michał Horoszewicz Fortunatus Nwachukwu (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"La mystique et la crise internationale" C. Duquoc, G. Guttierérez, Paris 1994 : [recenzja] Michał Horoszewicz Christian Duquoc (aut. dzieła rec.) Gustavo Guttiérrez (aut. dzieła rec.) s. 222-228
"L'identité catholique", J. Provost, K. Walf, Paris 1994 : [recenzja] Michał Horoszewicz James Provost (aut. dzieła rec.) Knut Walf (aut. dzieła rec.) s. 229-235