Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1995, Tom 65, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żydzi i judaizm w Katechizmie Kościoła Katolickiego : VI Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 9-10 V 1994 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Katechizm i jego miejsce w nauczaniu Kościoła Piotr Nitecki s. 9-20
Izrael a Kościół w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego Henryk Muszyński s. 21-35
Korzenie i natura modlitwy chrześcijan według "Katechizmu Kośćioła Katolickiego" Andrzej Zuberbier s. 37-47
Prezentacja judaizmu w polskiej katechezie katolickiej Piotr Królikowski s. 49-59
Przesłanie "Katechizmu Kościoła Katolickiego" i jego konsekwencje dla katechezy i nauczania o Żydach i judaizmie Jerzy Bagrowicz s. 61-92
Prekursorzy dialogu chrześcijańsko-judaistycznego w Polsce międzywojennej Mirosław Mikołajczyk s. 93-109
Z praktyki dialogu katolicko-judaistycznego i polsko-żydowskiego w USA Waldemar Chrostowski s. 111-127
Biuletyn teologicznomoralny (92) Marian Graczyk s. 129-147
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-judaistycznego : publikacje polskie : cześć szósta (1992-1993) Mirosław Mikołajczyk s. 149-184
"Prosimy - wybudujcie na Majdanku świątynię pokoju" : uroczystości 50 lecia oswobodzenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, Lublin, 23 lipca 1994 Eugeniusz Sakowicz s. 185-191
"Religie o drogach pokoju i bezdrożach wojny" : sesja naukowa w Państwowym Muzeum na Majdanku, Lublin, 14-15 listopada 1994 Eugeniusz Sakowicz s. 193-198
"Göttinnen, Götter und Gottessymbole. Neue Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen", O. Keel, Ch. Uehlinger, Freiburg 1993 : [recenzja] Julian Warzecha Othmar Keel (aut. dzieła rec.) Christoph Uehlinger (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Faith without prejudice. Rebuilding Christian attitudes toward Judaism", Eugene J. Fischer, New York 1993 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Eugene J. Fischer s. 203-206
"Glaube, der Begegnung sucht. Ein theologisches Programm", Andreas Bsteh, Mödling 1992 : [recenzja] Lucjan Balter Andreas Bsteh (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Hören auf sein Wort. Der Mensch als Hörer des Wortes Gottes in christlicher und islamischer Überlieferung", Andreas Bsteh, Mödling 1992 : [recenzja] Lucjan Balter Andreas Bsteh (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Friede für die Menschheit : Grundlagen, Probleme und Zukunftsperspektiven aus islamischer und christlicher Sicht", Andreas Bsteh, Mödling 1994 : [recenzja] Lucjan Balter Andreas Bsteh (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Der Islam als Anfrage an christliche Theologie und Philosophie. Erste Religionstheologische Akademie St. Gabriel. Referate - Anfragen - Diskussionen", Andreas Bsteh, Mödling 1994 : [recenzja] Lucjan Balter Andreas Bsteh (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"La violence envers les femmes", E. Schüssler Fiorenza, M. Shawn Copeland, Paris 1994 : [recenzja] Michał Horoszewicz M. Shawn Copeland (aut. dzieła rec.) Elisabeth Schüssler Fiorenza (aut. dzieła rec.) s. 217-223
"L'Islam - un défi pour le christianisme", H. Küng, J. Moltmann, Paris 1994 : [recenzja] Michał Horoszewicz Hans Küng (aut. dzieła rec.) Jürgen Moltmann (aut. dzieła rec.) s. 223-229