Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
2006, Tom 76, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Amosa wzorem opisowym funkcji prorockiej : formy prawdziwego profetyzmu Gabriel Witaszek s. 5-18
Kwestia listu rozwodowego w interpretacji Jezusa (Mt 5, 31-32) Zdzisław Żywica s. 19-32
Moralność chrześcijańska jako życie w Duchu Świętym Jacek Bramorski s. 33-52
Chrystologiczne podstawy nauki o pełni człowieczeństwa w "Theodramatik" Hansa U. von Balthasara Korneliusz Wencel s. 53-82
Znaczenie modlitwy dla posługi i życia kapłańskiego w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego Waldemar R. Macko s. 83-91
Biuletyn teologii laikatu. Cz. 115 Rafał Nitek Czesław Parzyszek Eugeniusz Weron s. 93-119
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 96 Rafał Markowski Andrzej Miotk Stanisław Szmidt s. 121-165
Biuletyn socjologii religii. Cz. 55 Agnieszka Fedczak Jacek Grzybowski Tomasz Korczyński Jarosław Rodzik s. 167-206
Biuletyn polonijny. Cz. 58 Andrzej Orczykowski Eugeniusz Sakowicz s. 207-217
"Backgrounds of early Christianity", Everett Ferguson, Grand Rapids 2003 : [recenzja] Janusz Kręcidło Everett Ferguson (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Spirit in the writings of John : Johannine pneumatology in social-scientific perspective", Tricia Gates Brown, London 2004 : [recenzja] Janusz Kręcidło Tricia Gates Brown (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"A new perspective on Jesus : what the quest for the historical Jesus missed", James D.G. Dunn, Grand Rapids 2005 : [recenzja] Janusz Kręcidło James D.G. Dunn (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"L'Apocalisse e i suoi enigmi", Giancarlo Biguzzi, Brescia 2004 : [recenzja] Dariusz Kotecki Giancarlo Biguzzi (aut. dzieła rec.) s. 230-237
"Vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique : les mots, les approches, les auteurs", ed. J.-N. Aletti [et al.], Paris 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski J.-N. Aletti (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Praca naukowa nad Biblią : cytowanie i skróty", Piotr Walewski, Częstochowa 2006 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Walewski (aut. dzieła rec.) s. 240-243