Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1995, Tom 65, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
45 lat Qumranologii : materiały z 32 Sympozjum Biblistów Polskich, Częstochowa, 15-16.09.1994 Waldemar Chrostowski s. 5-6
45 lat Qumranologii Zdzisław J. Kapera s. 7-30
Kluczowe problemy w aktualnych badaniach pism qumrańskich Stanisław Mędala s. 31-67
Chrześcijaństwo i Qumran Jerzy Chmiel s. 69-78
Separatyzm gminy qumrańskiej Gabriel Witaszek s. 79-94
Żydowska i chrześcijańska interpretacja pierwszych wierszy Księgi Rodzaju : od Qumran do Nowego Testamentu Marian Gołębiewski s. 95-109
45 years of Qumranology : 32-nd Symposium of Polish Biblical Scholars Częstochowa, September 15-16, 1994 Waldemar Chrostowski s. 111-115
Biuletyn katechetyczny (78) Władysław Kubik s. 117-138
Biuletyn liturgiczny (89) Bogusław Nadolski s. 139-156
Biuletyn teorii laikatu (83) Eugeniusz Weron s. 157-167
Ksiądz kanonik doc. dr hab. Stanisław Chłąd (1946-1993) Włodzimierz Cyran s. 169-181
Dwunasty zjazd międzynarodowy Society of Biblical Literature oraz Colloquium Biblicum Lovaniense : Lowanium, 7-10 VIII 1994 Michał Wojciechowski s. 183-189
"Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit", Rainer Albertz, Göttingen 1992 : [recenzja] Julian Warzecha Rainer Albertz (aut. dzieła rec.) s. 191-198
"Zwoje znad Morza Martwego. Historia pewnego oszustwa", Michael Baigent, Richard Leigh, Warszawa 1994 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Michael Baigent (aut. dzieła rec.) Richard Leigh (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Słownik zwrotów i aluzji biblijnych", Anna M. Komarnicka, Łódź 1994 : [recenzja] Grażyna Lewandowicz Anna M. Komarnicka (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Marienlexikon", Bd. 1-3, Remigius Bäumer, Leo Scheffczyk (Hrsg.), St. Ottilien 1988-1992 : [recenzja] Lucjan Balter Remigius Bäumer (aut. dzieła rec.) Leo Scheffczyk (aut. dzieła rec.) s. 202-208
"Mater Fidei at Fidelium. Collected essays to honor Théodore Koehler on his 80th birthday", Dayton 1991 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 208-211
"Obraz święty - Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła. Zarys teologii świętego obrazu", Tadeusz Dionizy Łukaszuk, Częstochowa 1993 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Tadeusz Dionizy Łukaszuk (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"1492-1992. La commémoration de la cinquième centenaire de 1492", "Istina" 36 (1993), s. 225-336 : [recenzja] Michał Horoszewicz s. 214-219
"La foi chrétienne dans les diverses cultures", N. Greinacher, N. Mette (eds.), Paris 1994 : [recenzja] Michał Horoszewicz Norbert Greinacher (aut. dzieła rec.) Norbert Mette (aut. dzieła rec.) s. 219-226
"Die Religion der Massenmedien", Horst Albrecht, Stuttgart 1993 : [recenzja] Zbigniew Sareło Horst Albrecht (aut. dzieła rec.) s. 227-229