Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
2006, Tom 76, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nostra aetate - 40 lat później". XVI Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i Judaizm", Wydział Teologiczny UMK, Toruń, 20 X 2005 Waldemar Chrostowski s. 5-6
"Nostra aetate" - wyzwanie dla pedagogii chrześcijańskiej Jerzy Bagrowicz s. 7-26
Żydzi i judaizm w nauczaniu Benedykta XVI Waldemar Chrostowski s. 29-50
Biblijny kontekst tradycji o narodzinach Mojżesza (Wj 1,8-2,10) Dariusz Dziadosz s. 51-77
Testament Mojżesza : wprowadzenie oraz przekład z objaśnieniami Marek Parchem s. 79-103
"Moja córko, czyż nie powinnam ci poszukać spokojnego miejsca, w którym byłabyś szczęśliwa?"(Rt 3,1) : specyfika retoryki bohaterek Księgi Rut Anna Kuśmirek s. 105-129
"Logos obecny w każdym człowieku" : Justyn męczennik o mądrości i sprawiedliwości wśród niechrześcijan Mieczysław Celestyn Paczkowski s. 131-145
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 110 Jacek Jan Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 147-179
Biuletyn teologii laikatu. Cz. 114 Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 181-196
Biuletyn polonijny. Cz. 57 Andrzej Franciszek Dziuba Wojciech Necel Hanna Zyskowska s. 187-221
"Księga Kapłańska", wstęp, przekł., koment. Antoni Tronina, Częstochowa 2006 : [recenzja] Barbara Strzałkowska Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 223-229
"Wprowadzenie do wczesnego judaizmu", James C. VanderKam, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Parchem James C. VanderKam (aut. dzieła rec.) s. 229-235
"Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005", Warszawa 2005 : [recenzja] Michał Horoszewicz s. 235-247
"Przed Bogiem", Stanisław Obirek, Andrzej Brzeziecki, Jarosław Makowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Andrzej Brzeziecki (aut. dzieła rec.) Jarosław Makowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 247-255
"Duchowny niepokorny", Stanisław Musiał, Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Warszawa 2006 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Witold Bereś (aut. dzieła rec.) Krzysztof Burnetko (aut. dzieła rec.) Stanisław Musiał (aut. dzieła rec.) s. 255-263