Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
2005, Tom 75, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Jezusa w świątyni jerozolimskiej - teologia 'ιeρον' (MK 12) Mieczysław Mikołajczak s. 5-45
Szatan w Biblii Paweł Szuppe s. 47-67
Człowiek jako stworzenie i obraz Boga w nauce Oliviera Clémenta Janusz Aptacy s. 69-95
Uniwersytet jako kontekst studiów biblijnych Waldemar Chrostowski s. 97-114
Znaki miłości znaczonej wolnością Andrzej F. Dziuba s. 115-135
Biuletyn katechetyczny. Cz. 90 Wojsław Czupryński Marek Marczewski Marta Wielogórska s. 137-160
Biuletyn teologii laikatu. Cz. 111 Eugeniusz Weron Kazimierz Więsyk s. 161-179
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 92 Stanisław Szmidt Andrzej Wańka Grzegorz Wita s. 181-203
59. Zjazd Societas Novi Testamenti i Studiorum, Barcelona, 3-7 VIII 2004 Michał Wojciechowski s. 205-207
Konferencja Dyrektorów Katolickich Ośrodków Apostolatu Biblijnego Regionu Europy Wschodniej, Dolany (Czechy), 6-9 IX 2004 Andrzej Banaszek s. 209-217
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nauki humanistyczne w nowej Europie", Kowno (Litwa), 13-14 I 2005 Waldemar Chrostowski s. 219-224
"Sprawisz, abym ożył!" (Ps 71,20b) : źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie", Janusz Lemański, Szczecin 2004 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 225-232
"Magia czy Ewangelia? Konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich", Roman Pindel, Kraków 2003 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Roman Pindel (aut. dzieła rec.) s. 232-241
"Słownik kultury biblijnej", John J. Pilch, Częstochowa 2004 : [recenzja] Michał Wojciechowski John J. Pilch (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Socjologia wiedzy w Biblii", Ewa Bińczyk, Kraków 2003 : [recenzja] Michał Wojciechowski Ewa Bińczyk (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine art", red. Maria Vassilaki, Milano 2000 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Maria Vassilaki (aut. dzieła rec.) s. 245-250
"Ricerca sulle cellule staminali e sulla clonazione terapeutica", Jude Ibegbu, Siena 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jude Ibegbu (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Dio e amore! Esercizi spirituali predicati a Giovanni Paolo II e alle Curia romana", Angelo Comastri, Milano 2003 : [recnezja] Andrzej F. Dziuba Angelo Comastri (aut. dzieła rec.) s. 253-256