Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
2005, Tom 75, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kiedy napisano historię Izraela? Łukasz Niesiołowski-Spano Dariusz Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 5-16
Księga Tobita jako świadectwo o diasporze izraelskiej w Asyrii Michał Wojciechowski s. 17-33
Mateuszowa metaforyka światła (Mt 4, 15-16; 5, 14-16; 6, 22-23) Stefan Szymik s. 35-47
Tomaszowa definicja osoby i jej aktualność w myśli współecznej Krzysztof O. Charamsa s. 49-62
Formacja liturgiczna kandydatów do kapłaństwa w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Magisterium Kościoła Ryszard Selejdak s. 63-82
Jana Pawła II osobowe doświadczenie ojczyzny Krystyna Czuba s. 83-102
Przepowiadanie homilijne priorytetem duszpasterstwa Andrzej Blewiński s. 103-114
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 109 Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 115-153
Biuletyn teologii laikatu. Cz. 112 Franciszek Bogdan Eugeniusz Weron s. 155-166
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 95 Maria Chuchra Franciszk Jabłoński Wojciech Kluj Stanisław Marek Eugeniusz Sakowicz s. 167-212
Sympozjum naukowe Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Łomża, 19-21 IX 2005 Janusz Aptacy s. 213-218
"On his way : studies in honour of Professor Klemens Stock, S.J. on the occasion of his 70-th birthday", red. Artur Malina, Katowice 2004 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Artur Malina (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Pochodzenie świata, człowieka, zła : odpowiedź Biblii", Michał Wojciechowski, Częstochowa 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Mark. Storyteller, interpreter, evangelist", Francis J. Moloney, Peabody 2004 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski Francis J. Moloney (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich", nr 1 (2004) : [recenzja] Michał Wojciechowski s. 228-230
"Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy : najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem", Częstochowa 2005 : [recenzja] Michał Wojciechowski s. 231-235
"Przyjaźń duchowa", Aelred, Kęty 2003 : [recenzja] Ryszard Groń s. 235-237
"Truth as gift : studies in medieval Cistercian history in honor of John R. Sommerfeldt", ed. M. L. Dutton [et al.], Kalamazoo 2004 : [recenzja] Ryszard Groń M. L. Dutton (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Aelred of Rievaulx : pursuing perfect happiness", John R. Sommerfeldt, Mahwah 2005 : [recenzja] Ryszard Groń John R. Sommerfeldt (aut. dzieła rec.) s. 242-244