Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Theologica
2005, Tom 75, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy Testament a Qumran : jubileuszowa Sesja Naukowa ku czci ks. prof. dr. hab. Stanisława Mędali CM : Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa, 26 IV 2005 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Sylwetka naukowa ks. prof. dr. hab. Stanisława Mędali CM Roman Bartnicki s. 7-16
Słowo Jubilata Stanisław Mędala s. 17-20
Qumranologia polska : dokonania i perspektywy Zdzisław J. Kapera s. 21-54
Pisma qumrańskie a Ewangelia Janowa Mirosław S. Wróbel s. 55-61
Pośrednik objawienia w pismach qumrańskich i w czwartej Ewangelii Anna Kuśmirek s. 63-83
Wybrane motywy wspólne dla Księgi Apokalipsy i literatury qumrańskiej Marek Parchem s. 85-124
Midrasz eschatologiczny o Melchizedeku (11QMelch=11Q13) i jego reminiscencje w Nowym Testamencie Michał Szczepaniak s. 125-138
Nowy Testament a Qumran - ponad pół wieku dociekań i dylematów Waldemar Chrostowski s. 139-158
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 94 Wojciech Marat Eugeniusz Sakowicz Marcin Zarzecki Hanna Zyskowska s. 159-189
Biuletyn polonijny. Cz. 56 Mariusz Chamarczuk Wojciech Necel s. 191-206
"Gdzie jest Abel, brat twój?" : przemoc w Biblii : Sympozjum Biblijne, Warszawa, 12 IV 2005 Anna Kot s. 207-210
"Religia a gospodarka" : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Nałęczów, 16-18 V 2005 Krzysztof Kietliński s. 211-218
60. Zjazd Societas Novi Testamenti Studiorum, Halle, 2-6 VIII 2005 Michał Wojciechowski s. 219-221
"Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu", Marek Piela, Kraków 2003 : [recenzja] Julian Warzecha Marek Piela (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Ewangelie tylekroć tłumaczone.... Studia o przekładach i przekładaniu", Bożena Szczepińska, Gdańsk 2005 : [recenzja] Julian Warzecha Bożena Szczepińska (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1-13. Cz. 1", wstęp, przekład, komentarz Antoni Paciorek, Częstochowa 2005 : [recenzja] Michał Wojciechowski Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana : nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu", Mirosław Wróbel, Lublin 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Mirosław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 235-242
"The place of the Gospels in the general history of literature", Karl Ludwig Schmidt, Columbia 2002 : [recenzja] Janusz Kręcidło Karl Ludwig Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Resurrection of the body in early Judaism and early Christianity : doctrine, community, and self-definition", Claudia J. Setzer, Boston 2004 : [recnezja] Andrzej Dańczak Claudia J. Setzer (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności", Stanisław Warzeszak, Warszawa 2003 : [recenzja] Marian Graczyk Stanisław Warzeszak (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Wielki Świadek Chrystusa, 1920-2005 : papież przełomu tysiącleci", Zygmunt Zieliński, Adam Wieczorek, Warszawa 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Adam Wieczorek (aut. dzieła rec.) Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 253-255