Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Collectanea Theologica
1984, Tom 54, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Norma kanoniczna - norma etyczna : zasadnicze uwagi wstępne do problemu Remigiusz Sobański s. 5-10
Podstawowe założenia i zadania podręcznika dla katechizacji dzieci najmłodszych Władysław Kubik s. 11-27
Eklezjotwórcza funkcja Słowa Bożego według Dz 3,22-23 Stanisław Haręzga s. 29-38
Eklezjalny charakter wspólnot podstawowych według Leonarda Boffa Konrad Keler s. 39-54
Religia jako źródło sensu życia Janusz Mariański s. 55-67
Działalność Herca Homberga w Pradze (1818-1841) Norbert Mendecki s. 69-73
Biuletyn liturgiczny Władysław Głowa Mirosław Jagielski Bogusław Nadolski Marian Pisarzak Andrzej Rojewski s. 75-88
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Wojciech Bołoz Jan Kowalski Alojzy Marcol Antoni Młotek Jan Pryszmont Andrzej Świątczak s. 89-105
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 107-115
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron Kazimierz Więsyk s. 117-127
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 129-141
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Henryk Zimoń s. 143-152
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Jadwiga Plewko s. 153-167
"Homoios hyios anthropou (Ap 1,13). Chrystologia Ap 1,9-3,21", Franciszek Sieg, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Łach Franciszek Sieg (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Versöhnung - Apostolat - Kirche. Eine exegetisch-theologische und rezeptionsgeschichtliche Studie zu den Versöhnungsaussagen des Neuen Testaments (2 Kor, Röm, Kol, Eph)", Hans-Jürgen Findeis, Würzburg 1983 : [recenzja] Stanisław Mędala Hans-Jürgen Findeis (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Die wunderbare Brotvermehrung. Die neutestamentlichen Erzählungen und ihre Bedeutung", Ludger Schenke, Würzburg 1983 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Ludger Schenke (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Heil von den Juden? Ein Gespräch", Pinchas Lapide, Karl Rahner, Mainz 1983 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Pinchas Lapide (aut. dzieła rec.) Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Genesis 1-11", Josef Scharbert, Würzburg 1983 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Josef Scharbert (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene 1931-1982", wyd. H. Meyer, H. J. Urban i L. Vischer, Frankfurt a. M.-Paderborn 1983 : [recenzja] Leonard Górka Harding Meyer (aut. dzieła rec.) Hans Jörg Urban (aut. dzieła rec.) Lukas Vischer (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Das Seelsorgegespräch in der Gemeinde", Konrad Baumgartner, Würzburg 1982 : [recenzja] Kazimierz Gorzelok Konrad Baumgartner (aut. dzieła rec.) s. 181-182
""Leutereligion". Eine neue Gestalt des Christentums auf dem Weg durch die 80er Jahre?", Paul Michael Zulehner, Wien 1982 : [recenzja] Janusz Mariański Paul Michael Zulehner (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Kirchengeschichte. Durchblicke - Einblicke - Begegnungen", Helmut Fettweis [et al.], Würzburg 1982 : [recenzja] Franciszek Stopniak Helmut Fettweis (aut. dzieła rec.) s. 184-190
"Litania loretańska", Józef Kutnik, tł. Juliusz Zychowicz, Kraków 1983 : [recenzja] Andrzej Korpusik Józef Kutnik (aut. dzieła rec.) Juliusz Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 191
Publikacje Akademii Teologii Katolickej s. 193-198