Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1984, Tom 54, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem historii indywiduum Czesław Bartnik s. 5-16
Nawrócenie jako odpowiedź człowieka na zbawcze dzieło Chrystusa : refleksje z okazji Roku Jubileuszowego Jan Pryszmont s. 17-28
Teologia wobec kultu maryjnego w Polsce Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 29-40
Płaczące obrazy Matki Bożej w okresie konfrontacji z protestantyzmem Jacek Salij s. 41-49
Teologia słowa Bożego w Księdze Proroka Izajasza Urszula Szwarc s. 51-68
Katechizm Herca Homberga "Bne Zion" Norbert Mendecki s. 69-76
Biuletyn liturgiczny Jerzy Józef Kopeć Stanisław Madeja Bogusław Nadolski Edward Strycharz s. 77-90
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Ireneusz Werbiński s. 91-107
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 109-125
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 127-137
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Władysław Piwowarski s. 139-153
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 155-164
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Krystyna Ludzińska s. 165-180
"Quand Dieu parle aux hommes le langage de l'amour. Etudes sur le Cantique des Cantiques", Raymond Jacques Tournay, Paris 1982 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Raymond Jacques Tournay (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Das gemeinsame Credo. 1600 Jahre seit dem Konzil von Konstantinopel", wyd. Th. Piffl-Perčević, A. Stirnemann, Insbruck-Wien 1983 : [recenzja] Leonard Górka Theodor Piffl-Perčević Alfred Stirnemann s. 184-185
"Kirchengeschichte - Geschichtstheologie - Geschichtswissenschaft. Analysen zur Wissenschaftstheorie und Theologie der katholischen Kirchengeschichtsschreibung", H. R. Seeliger, Düsseldorf 1981 : [recenzja] Wincenty Myszor Hans Reinhard Seeliger (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Der Gott Jesu Christi", Walter Kasper, Mainz 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Praxis des Glaubens. Geistliches Lesebuch", Karl Rahner, Zürich [etc.] 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Auf Gott hin ausgespannt. Der Weg des Meditierens", Josef Sudbrack, Freiburg-Basel-Wien 1983 : [recenzja] Stefan Moysa Josef Sudbrack (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Der Geschmack der Hoffung, Christen und christliche Orden", Norbert Lohfink, Freiburg-Basel-Wien 1983 : [recenzja] Stefan Moysa Norbert Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Publikacje Akademii Teologii Katolickej s. 193-197