Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1974, Tom 44, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawa sumienia religijnego w dziejach Kościoła Franz Scholz Jan Zlotos (tłum.) s. 5-18
Problematyka człowieka w nauce o sakramencie Eucharystii Edward Ozorowski s. 19-25
Oficjum o Bożym Ciele w świetle historyczno-krytycznym Jerzy Pikulik s. 27-40
Struktura i dynamika poczucia winy Stanisław Kuczkowski s. 41-52
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 53-73
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 75-92
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 93-111
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Janusz Tarnowski s. 113-130
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 131-139
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski s. 141-156
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 157-168
"Theologie der Eucharistie", Alexander Gerken, München 1973 : [recenzja] Stefan Moysa Alexander Gerken (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Jesus ja - Kirchen nein?", Walter Kasper, Jürgen Moltmann, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) Jürgen Moltmann (tłum.) s. 170
"Geheimnis Mensch", Walter Kasper, Mainz 1973 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Heutige Einwände gegen das Christentum", Anton Antweiler, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Stefan Moysa Anton Antweiler (aut. dzieła rec.) s. 171
"Psalmen in der Sprache unserer Zeit", wyd. E. Gerstenberger, K. Jutzler, H. J. Boecker, Neukirchen-Einsiedeln-Zürich-Köln 1972 : [recenzja] Stefan Moysa H. J. Boecker (aut. dzieła rec.) E. Gerstenberger (aut. dzieła rec.) K. Jutzler (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Die Lehre von der Aufersteung der Toten in den Haupttraktaten der scholastischen Theologie", Hermann J. Weber, Freiburg-Basel-Wien 1973 : [recenzja] Ignacy Bieda Hermann J. Weber (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Hauseucharistie : Gedanken und Modelle", wyd. Hermann Reifenberg, München 1973 : [recenzja] Ignacy Bieda Hermann Reifenberg (aut. dzieła rec.) s. 173
"La soteria in Clemente Alessandrino", Alfredo Brontesi, Roma 1972 : [recenzja] Ignacy Bieda Alfredo Brontesi (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Wybór mów : kazania świąteczne i okolicznościowe", św. Augustyn, tłum. ks. Jan Jaworski, wstęp i oprac. o. Emil Stanula, Warszawa 1973 : [recenzja] Wacław Eborowicz Św. Augustyn (aut. dzieła rec.) Jan Jaworski (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Japonia w oczach misjonarza", Henry van Straelen, przeł. Izabela Denysenko, Warszawa 1973 : [recenzja] Roman Malek Izabela Denysenko (aut. dzieła rec.) Henry van Straelen (aut. dzieła rec.) s. 176-178