Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Collectanea Theologica
1984, Tom 54, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy zasadnicze i celowościowe w społeczeństwie polskim : fakty, trendy, perspektywy Janusz Mariański s. 5-35
Konsekracja zakonna : sens i wartość Kazimierz Szafraniec s. 37-44
Biblijna wizja pracy Jan Stępień s. 45-56
Zasługi Herca Homberga dla odnowy życia religijnego Norbert Mendecki s. 57-64
Biuletyn liturgiczny Mirosław Jagielski Jarosław Kucharski Stanisław Madeja Bogusław Nadolski s. 65-79
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 81-94
Biuletyn katechetyczny Tadeusz Balewski Kryspin Z. Kacprzak Józef Krawiec Władysław Kubik s. 95-112
Biuletyn teologii laikatu Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 113-124
Biuletyn patrystyczny Włodzimierz Godlewski Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 125-136
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Anastazy Nadolny s. 137-154
Heinrich Wienken (1883-1961) Franciszek Stopniak s. 155-161
"The four Gospels Translated into Hebrew by William Greenfield in 1831", introd. par Jean Carmignac, Turnhout 1982 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Jean Carmignac (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Evangiles de Matthieu et de Marc traduits en hébreu en 1668 par Giovanni Battista Iona retouchés en 1805 par Thomas Yeates", introd. par Jean Carmignac, Turnhout 1982 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Jean Carmignac (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Biblia Hebraica Stuttgartensia...", ed. H. Bardtke [et al.], Stuttgart 1967-1977 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Hans Bardtke (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Das zweite Buch der Könige. Ein Kommentar", Martin Rehm, Würzburg 1982 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Martin Rehm (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Eschatologische Texte in Jesaja 1-39. Messias, Heiliger Rest, Völker", Wolfgang Werner, Würzburg 1982 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Wolfgang Werner (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Weltordnung und Gericht. Studien zu 1. Henoch 22", Marie-Theres Wacker, Würzburg 1982 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Marie-Theres Wacker (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Mit einem Juden die Bibel lesen", Pinchas Lapide, Stuttgart-München 1982 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Pinchas Lapide (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Biblische Basis-Bücher", wyd. Eugen Sitarz, Stuttgart : [recenzja] Jan Łach Eugen Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Begegnung wird Zeugnis. Werden und Wesen des Neuen Testaments", Otto Knoch, Stuttgart 1980 : [recenzja] Jan Łach Otto Knoch (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Die Apostelgeschichte", cz. II : "Kommentar zu Kap. 9,1-28,31", Gerhard Schneider, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Jan Łach Gerhard Schneider (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"La théologie contemporaine (1945-1980)", Raymond Winling, Paris 1983 : [recenzja] Remigiusz Sobański Raymond Winling (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Kreuz und Trinität. Zur Theologie der Sühne", Norbert Hoffmann, Einsiedeln 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Norbert Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 185
"Hinführung zu Luther", Otto Hermann Pesch, Mainz 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Otto Hermann Pesch (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Gott allein. Teresa von Avila heute", wyd. Waldraud Herbstrith, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Waldraud Herbstrith (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii w świetle dokumentów Vaticanum II", Bogusław Nadolski, Poznań 1981 : [recenzja] Czesław Bartnik Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Rytuał rodzinny (Aby rodzina była bardziej Kośiołem)", Józef Wysocki, Olsztyn 1981 : [recenzja] Bogusław Nadolski Józef Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur, Fribourg, 2-5 septembre 1980", wyd. Felix Heinzer, Christoph Schönborn, Fribourg 1982 : [recenzja] Emil Stanula Felix Heinzer (aut. dzieła rec.) Christoph Schönborn (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Las bases antropologicas de Pelagio en su tratado de las Expositiones", J. B. Valero, Madrid 1980 : [recenzja] Emil Stanula Juan Bautista Valero (aut. dzieła rec.) s. 192-194
"Studia nad Nonnosem", Henryk Wójtowicz, Lublin 1980 : [recenzja] Czesław Mazur Henryk Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Apologie", św. Atanazy, tł., wstęp i oprac. Jan Ożóg, przygot. do druku Stanisław Kalinkowski, Emil Stanula, Warszawa 1979 : [recenzja] Czesław Mazur św. Atanazy (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) Jan Ożóg (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 197-198