Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2005, Tom 75, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Czyż Bóg odrzucił lud swój?" (Rz 11,1) : XV Sympozjum Teologicznego "Kościół a Żydzi i judaizm", Wydział Teologiczny UMK, Toruń, 21 X 2004 Waldemar Chrostowski s. 9-12
"On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym" (Pwt 32,4): refleksja biblijno-teologiczna nad wiernością Boga w Starym Testamencie Dariusz Kotecki s. 13-38
"Czyż Bóg odrzucił lud swój"? (Rz 11,1) : refleksja biblijno-teologiczna Waldemar Chrostowski s. 39-56
"Non repulit Deus plebem suam" : wykład św. Tomasza z Akwinu na temat miary Bożej mądrości względem gens Iudaeorum w świetle "Expositio super Epistolam ad Romanos (cap. IX-XI) Mirosław Mróz s. 57-82
Ekspiacja za lud żydowski w świetle korespondencji i pism autobiograficznych Edyty Stein (s. Teresy Benedykty od Krzyża) Aleksandra Chylewska s. 83-95
Jezus Gezy Vermesa : prezentacja i krytyka Marek Skierkowski s. 97-132
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 108 Andrzej F. Dziuba Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 133-163
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 93 Irena Kadłubowska Małgorzata Tomaszewska Jolanta Łaba s. 165-192
Biuletyn polonijny. Cz. 55 Wojciech Necel Edward Walewander s. 193-209
"Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła", Krzysztof Bardski, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Janocha Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 215-222
"Koniec świata czy apokatastaza? Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej", Piotr Briks, Warszawa 2004 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Briks (aut. dzieła rec.) s. 222-232
"Polscy religioznawcy laiccy wobec wybranych zagadnień badań nad Nowym Testamentem (1963-1989)", Stanisław Ormanty, Warszawa 2004 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Ormanty (aut. dzieła rec.) s. 232-243
"Jesus the Pharisee", Hyam Maccoby, London 2003 : [recenzja] Marek Skierkowski Hyam Maccoby (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka", Géza Vèrmes, Kraków 2003 : [recenzja] Natalia Mazan Géza Vèrmes (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Formacja ku dojrzałości w wierze : studium o formacji duchowej w Ruchu Rodzin Nazaretańskich", Stanisław Jóźwiak, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stanisław Jóźwiak (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Doers of the word. Moral theology for humanity in the third millenium. Vol. 2, Lights to the nations : making the life of humanity worthy of the Gospel", Terence Kennedy, London 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Terence Kennedy (aut. dzieła rec.) s. 253-256