Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Collectanea Theologica
1974, Tom 44, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej Janusz Tarnowski s. 5-23
Sukcesja apostolska w świetle współczesnej teologii prawosławnej Wacław Hryniewicz s. 25-42
Problem ateizmu w strukturalizmie Mieczysław Gogacz s. 43-53
Heglowska koncepcja religii Stanisław Kowalczyk s. 55-66
Poczucie winy w literaturze psychologicznej Stanisław Kuczkowski s. 67-75
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 77-102
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 103-124
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 125-143
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 145-158
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 159-174
Biuletyn polonijny Zenon Kaczmarek s. 175-185
Ostatnie wielkie publikacje z zakresu monasteriologii Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 187-193
"Kościół ludów" Feliks Zapłata s. 195-202
Dialog chrześcijaństwa z islamem Henryk Zimoń s. 203-206
Międzynarodowa bibliografia biblistyki katolickiej Feliks Lenort s. 207-210
Polskie publikacje pozateologiczne na temat kultu świętych Jacek Salij s. 211-228
"Strukturalwandel der Kirche als Aufgabe und Chance", Karl Rahner, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Grosse Gestalten des Judentums", t. 2, wyd. Simon Noveck, Zürich 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Simon Noveck (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Einführung in den Glauben", Walter Kasper, Mainz 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Der gekreuzigte Gotte : das Kreuz Christi als Grund und kritik christlicher Theologie", Jürgen Moltmann, München 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Jürgen Moltmann (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Was in der Kirche bleiben muss", Hans Küng, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Küng (aut. dzieła rec.) s. 233
"Christliche Rechtfertigung - gesellschaftliche Gerechtigkeit", Norbert Greinacher, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Stefan Moysa Norbert Greinacher (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Eglise ou troupeau?", t. 1-2, August Luneau, Marius Bobichon, Paris 1972 : [recenzja] Maria Marzenna Straszewicz Marius Bobichon (aut. dzieła rec.) August Luneau (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Die Katechismen der russisch-orthodoxen Kirche : Entstehungsgeschichte und Lehrgehalt", Peter Hauptmann, Göttingen 1971 : [recenzja] Jan Pryszmont Peter Hauptmann (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Der Christ und seine freie Zeit', Ambrosius Karl Ruf, Augsburg 1968 : [recenzja] Zygmunt Perz Ambrosius Karl Ruf (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Freiheit - Schuld - Vergebung : Österreichische Pastoraltagung 28-30. Dezember 1971", wyd. Wilhelm Zauner i Helmut Erharter, Wien 1972 : [recenzja] Zygmunt Perz Helmut Erharter (aut. dzieła rec.) Wilhelm Zauner (aut. dzieła rec.) s. 237-238
"Analecta Cracoviensia : Studia philosophico-theologica edita a professoribus Pontificiae Facultatis Theologicae Cracoviae", t. 3, Kraków 1971 : [recenzja] Hieronim Fokciński s. 238-240
"Kleines Wörterbuch des Kirchenrechts für Studium und Praxis", Horst Herrmann, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Tadeusz Pieronek Horst Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Le déplacement de la religion : recherche sur la region réelle de la foi chrétienne", Maurice Bellet, Paris 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa Maurice Bellet (aut. dzieła rec.) s. 241-242
L'espérance oublié", Jacques Ellul, Paris 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa Jacques Ellul (aut. dzieła rec.) s. 242
"Célébration chrétienne de la mort", Lyon 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa s. 243
"Problèmes internationaux 1927-1972", Paul Struye, Namur-Bruxelles 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa Paul Struye (aut. dzieła rec.) s. 243-244