Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
2004, Tom 74, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teocentryczna historiografia Izraela, czyli kim był deuteronomista i jego dzieło? Dariusz Dziadosz s. 5-24
Ku koncepcji boga uniwersalnego na Starożytnym Wschodzie Maciej Popko s. 25-32
Jan Paweł II na śladach historii zbawienia Waldemar Chrostowski s. 33-58
Zagadka nauki Grzegorza z Nyssy o apokatastazie Marta Przyszychowska s. 59-73
Złoty okres diakonatu stałego w Kościele katolickim Ryszard Selejdak s. 75-106
Kult Góry Krzyży znakiem walk Polaków i Litwinów o wolność religijną i narodową Alfonsas Motuzas s. 107-122
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 107 Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Paweł Warchoł Józef Zabielski s. 123-162
Biuletyn teologii laikatu. Cz. 110 Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 163-176
Biuletyn socjologii religii. Cz. 53 Marek Marczewski Marcin Zarzecki Hanna Zyskowska s. 177-210
"The Hebrew & Aramaic lexicon of the Old Testament", Ludwig Kohler, Walter Baumgartner, Leiden 2000 : [recenzja] Piotr Briks Walter Baumgartner (aut. dzieła rec.) Ludwig Kohler (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Jeroboam I - reformator religii Izraela : studium egzegetyczno-teologiczne 1Krl 11,26-14,20", Tomasz Tułodziecki, Warszawa 2004 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Tomasz Tułodziecki (aut. dzieła rec.) s. 214-222
"Egzegeza, retoryka i wyobrażenia. Komentarze księży Waleriana Serwatowskiego i Władysława Szczepańskiego do Wujkowego przekładu Ewangelii według św. Mateusza", Grzegorz Kubski, Zielona Góra 2003 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Grzegorz Kubski (aut. dzieła rec.) s. 222-232
"Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966) : studium teologiczno-pastoralne", Adam Skreczko, Białystok 2002 : [recenzja] Bronisław Mierzwiński Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 232-238
"La missione senza confini. Ambiti della missione ad gentes", red. Marek Rostkowski, Roma 2000 : [recenzja] Wojciech Kluj Marek Rostkowski (aut. dzieła rec.) s. 238-250
"Un solo mediatore? Pensare la salvezza alla luce della Dominus Iesu", Antonio Ducay, Roma 2003 : [recenzja] Andrzej Dańczak Antonio Ducay (aut. dzieła rec.) s. 250-252