Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Collectanea Theologica
1973, Tom 43, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia wobec problemów współczesnego człowieka Stefan Moysa s. 5-14
Ten który jest i wciąż przychodzi : specyficzny aspekt chrześcijańskiego pojęcia Boga Alfons Nossol s. 15-27
Przeciwnicy Pawła w Galacji Kazimierz Romaniuk s. 29-35
Prawo kanoniczne na tle trendów antyjurydycznych Remigiusz Sobański s. 37-46
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 47-74
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 75-94
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 95-114
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 115-127
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 129-143
Biuletyn polonijny Zenon Kaczmarek s. 145-155
Zwyczaj "święconego" w Kościele zachodnim Marian Pisarzak s. 157-161
Niemiecka książka o płockiej kapitule Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 163-167
Polska bibliografia teologii i prawa kanonicznego za lata 1940-1970 Roman Nir s. 169-174
"Theologie und Atheismus : Anstösse zu einer theologischen Aporetik", Eugen Biser, München 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Eugen Biser (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Gott kann nicht sterben : Wider die falschen Alternativen in Theologie und Gesellschaft", Heinz Zahrnt, München 1970 : [recenzja] Stefan Moysa Heinz Zahrnt (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"In Gottes Einsatz leben", Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Jesus N. Biblische Verfremdungen : Experimente junger Schriftsteller", wyd. Anton Grabner-Haider, Zürich-Einsiedeln-Köln 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Anton Grabner-Haider (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Mysterium Salutis : Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik", t. IV Stefan Moysa Johannes Feiner (aut. dzieła rec.) Magnus Löhrer (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Christus und die Kirche : das ökumenische Gespräch über die Kirche", Rolf Weibel, Zürich-Einsiedeln-Köln 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Rolf Weibel (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Die katholische System : eine Skizze", Regina Bohne, Zürich-Einsiedeln-Köln 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Regina Bohne (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Hermeneutische, structuralisme et exégèse", Michel van Esbroeck, Paris 1968 : [recenzja] Zdzisław Górnicki Michel van Esbroeck (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Gnosis und der Wurzel des Christentums? : Grundlagenkririk an der Entmythologisierung", Karl Prümm, Salzburg 1972 : [recenzja] Wincenty Myszor Karl Prümm (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Czar dalekiej Nuku Hiva", Aleksander lech Godlewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Barbara Madéja Aleksander Lech Godlewski (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Podbój Peru", William Hickling Prescott, tłum. F. Bartkowiak, Warszawa 1971 : [recenzja] Barbara Madéja F. Bartkowiak (aut. dzieła rec.) William Hickling Prescott (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Człowiek - rasa - kultura", Jack Conrad, tłum. A. Kreczmar, Warszawa 1971 : [recenzja] Barbara Madéja Jack Conrad (aut. dzieła rec.) A. Kreczmar (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Dakowie", Hadrian Daicoviciu, tłum. D. Bieńkowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Barbara Madéja D. Bieńkowska (aut. dzieła rec.) Hadrian Daicoviciu (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Die Taufe Jesu den Synoptikern : literaturkritische und gattungsgeschichtliche Untersuchungen", Fritzleo Lentzen-Deis, Frankfurt a Julian Sulowski Fritzleo Lentzen-Deis (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Schriften der Bibel literaturgeschichtlich geordnet", t. 2, Stuttgart-München 1970 : [recenzja] Julian Sulowski s. 194-195
"Grundlegung einer Ethik der Gesellschaft", Gibson Winter, tłum. B. Müller i K. Raiser, München-Mainz 1970 : [recenzja] Tadeusz Ślipko B. Müller (aut. dzieła rec.) K. Raiser (aut. dzieła rec.) Gibson Winter (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Critique des évangiles et méthode historique : l'exégèse des synoptiques selon R. Bultmann", Bruno de Solages, Paris 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa Bruno de Solages (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"La foi toute nue", Henri Fesquet, Paris 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa Henri Fesquet (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Théologie du politique : foi et politique : eléments de réflexion", François Biot, Paris 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa François Biot (aut. dzieła rec.) s. 199
"La radice dell'uomo", Arturo Paoli, Brescia 1973 : [recenzja] Stanisław Głowa Arturo Paoli (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Visage de l'homme visage de Dieu", A. d'Heilly, Paris 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa A. d' Heilly (aut. dzieła rec.) s. 200
"Le Saint-Siège et la Chine, de Pie XI à nos jours", Louis Wei Tsing-Sing. Paris 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa Louis Wei Tsing-Sing (aut. dzieła rec.) s. 201
"Unterscheidungen : Gedanken und Entwürfe zur sache des Christentums heute", Klaus Hemmerle, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa Klaus Hemmerle (aut. dzieła rec.) s. 201-202