Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Collectanea Theologica
1983, Tom 53, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie zakonne w Kościele współczesnym : struktura i wymiary Kazimierz Szafraniec s. 5-35
Antropologiczna interpretacja formuły "zmartwychwstał dnia trzeciego" Tadeusz Dola s. 37-52
Koniec utrapień - wywyższenie Izraela u Sof 3, 18-20 Norbert Mendecki s. 53-59
Geneza religii według P. Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 61-75
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Mariusz Gorzka Marian Graczyk Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Jan Łach s. 77-90
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 91-105
Biuletyn katechetyczny Augustyn Jankowski Władysław Kubik Margarita Sondej s. 105-123
Biuletyn socjologii religii Kazimierz Ryczan s. 125-139
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tadeusz Dajczer Henryk Gzella Władysław Kowalak s. 141-157
Biuletyn patrystyczny Lidia Domaszewicz Stanisław Kalinkowski Kazimierz Obrycki Andrzej Ring Marek Starowieyski Katarzyna Urbaniak s. 159-171
"Studia sandomierskie. Filozofia - Teologia - Historia", T. II, Sandomierz 1981 : [recenzja] Stefan Moysa s. 173-174
"Die Theologie und das Lehramt", wyd. Walter Kern, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kern (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Der Gott der ganzen Bibel. Biblische Theologie zur Orientierung im Glauben", Horst Seebass, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Horst Seebass (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Kirche im gesellschaftlichen Widerspruch. Zur Verständigung zwischen katholischer Soziallehre und politischer Theologie", Werner Kroh, München 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Werner Kroh (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Im Gespräch", T. I: "1964-1977", Karl Rahner, München 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Gesammelte Schriften", T. IV : "Hirtenschreiben", Hermann Volk, Mainz 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Herman Volk (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Geistlich handeln", Karl Lehmann, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Lehmann (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Der Priester und der Anruf der Räte. Ansprachen", Jean-Marie Lustiger, Einsiedeln 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Jean-Marie Lustiger (aut. dzieła rec.) s. 180
"Gotteswort im Menschenmund. Zur Besinnung", Heinrich Schlier, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Heinrich Schlier (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Lob der Weihnacht", Joseph Ratzinger, Heinrich Schlier, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Heinrich Schlier (aut. dzieła rec.) s. 181
"Der Rosenkranz - das Jesusgebet des Westens", Rainer Scherschel, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Rainer Scherschel (aut. dzieła rec.) s. 182
"Die Echtheit eures Glaubens. Biblische Orientierungen : 1. Petrusbrief", Rudolf Pesch, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Jan Łach Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Grundkurs Sexualmoral", T. I : "Geschlechtlichkeit und Liebe", Ambrosius Karl Ruf, Eugen J. Cooper, Freiburg im Breisgau 1982 : [recenzja] Grzegorz Schmidt Eugen J. Cooper (aut. dzieła rec.) Ambrosius Karl Ruf (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Kleine Glaubensgeschichte Christsein im Wandel der Weltzeit", Oskar Köhler, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Józef Kulisz Oskar Köhler (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Was die Sakramente bedeuten. Hilfen zu einer neuen Erfahrung", Theodor Schnitzler, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Bogusław Nadolski Theodor Schnitzler (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Vom Urchristentum zur Kirche. Kirchenstrukturen im Rückblick auf den biblischen Ursprung", Josef Blank, München 1982 : [recenzja] Henryk Bogacki Josef Blank (aut. dzieła rec.) s. 187
Publikacje Akademii Teologii Katolickej s. 189-199