Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
2004, Tom 74, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Megiddo - perła archeologii biblijnej Piotr Briks s. 5-17
Przesłanie Księgi Ozeasza 1-2 w świetle misterium paschalnego Jezusa Chrystusa Stanisław Ormanty s. 19-42
Miejsce soteriologii w systemie teologii dogmatycznej Jacek Kempa s. 43-60
Koncepcja diakonatu w Listach św. Pawła Apostoła Ryszard Selejdak s. 61-75
Trwały skutek przyjęcia sakramentu święceń Marek Jagodziński s. 77-89
Znaczenie wartości chrześcijańskich w procesie poszerzania Unii Europejskiej Tadeusz Pikus s. 91-110
Tożsamość i posłannictwo uniwersytetu katolickiego w świetle Konstytucji apostolskiej "Ex corde Ecclesiae" Krystyna Czuba s. 111-123
Biuletyn teologii laikatu. Cz. 109 Eugeniusz Weron s. 125-136
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 91 Krzysztof Kościelniak s. 137-158
Biuletyn polonijny. Cz. 54 Paweł Kaczorowski Wojciech Necel Aleksandra Rutkowska s. 159-190
Konferencja naukowa "Jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie (Pwt 8,5). Elementy pedagogiki biblijnej", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 22 IV 2004 Waldemar Chrostowski s. 191-196
Zjazd Sekcji Pastoralistów Polskich, Konstancin k. Warszawy, 26-27 IV 2004 Marek Marczewski s. 197-199
"From Cyrus to Alexander: a history of the Persian Empire", Pierre Briant, Winona Lake 2002 : [recenzja] Marek Parchem Pierre Briant (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Early Judaism: the Exile to the time of Jesus", Frederick James Murphy, Peabody 2002 : [recenzja] Marek Parchem Frederick James Murphy (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"Christian Egypt : coptic art and monuments through two millennia", M. Capuani, Cairo 2002 : [recenzja] Waldemar Chrostowski M. Capuani (aut. dzieła rec.) s. 210-214
"Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej", oprac. A. Negev, Warszawa 2002 : [recenzja] Wawrzyniec Chrostowski A. Negev (aut. dzieła rec.) s. 214-218
"Bioethik : eine Einführung", Hrsgb. Marcus Düwell und Klaus Steigleder, Frankfurt am Main 2003 : [recenzja] Rafał Czekalski Marcus Düwell (aut. dzieła rec.) Klaus Steigleder (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze. T. 1", Józef Mandziuk, Warszawa 2003 : [recenzja] Maria Miśkiewicz Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"En quete de valeurs universelles", red. Karl-Josef Kuschel, Dietmar Mieth, "Revue International de Theologie Concilium", z. 292 (2001) : [recenzja] Michał Horoszewicz Karl-Josef Kuschel (aut. dzieła rec.) Dietmar Mieth (aut. dzieła rec.) s. 223-231
"La mondialisation et ses victimes", red. Jon Sobrino, Felix Wilfred, "Revue International de Theologie Concilium", z. 293 (2003) : [recenzja] Michał Horoszewicz Jon Sobrino (aut. dzieła rec.) Felix Wilfred (aut. dzieła rec.) s. 231-237