Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1983, Tom 53, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duch Święty a odnowienie świata Alfons Nossol s. 5-15
"Osoba" w Trójcy Świętej Czesław Bartnik s. 17-27
Pojęcie Boga w świetle teologii wyzwolenia J. L. Segundo Konrad Keler s. 29-45
Badania nad napomnieniami moralnymi św. Pawła w XX wieku Lech Stachowiak s. 47-64
W poszukiwaniu pogłębionej pobożności maryjnej : uwagi o teologii książki "Matka Boża do kapłanów swoich najmilszych synów" Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 65-72
Biuletyn liturgiczny Stefan Koperek Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 73-87
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Jan Wichrowicz s. 89-105
Biuletyn katechetyczny Tadeusz Huk Władysław Kubik s. 107-128
Biuletyn teologii laikatu Irena Ligienza Eugeniusz Weron s. 129-142
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur Janina Starowieyska Marek Starowieyski s. 143-155
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Anastazy Nadolny Jadwiga Plewko s. 157-173
"Das Wissen Jesu Christi in der lateinischen (westlichen) Theologie", Philipp Kaiser, Regensburg 1981 : [recenzja] Philipp Kaiser Czesław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Der Philemonbrief", Joachim Gnilka, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Das Buch mit den sieben Siegeln. Die Offenbarung des Johannes in Auswahl gedeutet", Anton Vögtle, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Anton Vögtle (aut. dzieła rec.) s. 178
"Was heisst Jesus lieben?", Karl Rahner, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Priestersein. Zur Theologie und Spiritualität des priesterlichen Amtes", Gisbert Greshake, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Wahrhheit und Freiheit", Anselm von Canterbury, Einsiedeln 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Anselm von Canterbury (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych", Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Erlösung in Christentum und Buddhismus", wyd. Andreas Bsteh, Mödling 1982 : [recenzja] Leonard Górka Andreas Bsteh (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Le Buisson ardent", Paul Evdokimov, Paris 1981 : [recenzja] Jerzy Kurcek Paul Evdokimov (aut. dzieła rec.) s. 183-184
Publikacje Akademii Teologii Katolickej s. 185-195