Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Collectanea Theologica
1983, Tom 53, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność Pisma Świętego jako zasada hermeneutyczna Marian Gołębiewski s. 5-17
Teologia przysięgi "haj Jahwe" Jerzy Woźniak s. 19-27
Dyskusja Jezusa (J 8, 12-59) Feliks Gryglewicz s. 29-42
Pneumatologia Orygenesa Stanisław Kalinkowski s. 43-56
Rozwój rodziny w ujęciu Emila Durkheima Jerzy Laskowski s. 57-65
Biuletyn liturgiczny Jan Miazek Bogusław Nadolski Czesław Rybacki s. 67-80
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 81-96
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Zbigniew Marek Margarita Sondej s. 97-118
Biuletyn teologii laikatu Małgorzata Dąbrowska Eugeniusz Weron s. 119-131
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur Marek Starowieyski s. 133-143
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Anastazy Nadolny Jan Związek s. 145-160
"Urstand, Fall und Erbsünde. Von der Schrift bis Augustinus", Leo Scheffczyk, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Ignacy Bieda Leo Scheffczyk (aut. dzieła rec.) s. 161-165
"Fähigkeit zur Erfahrung. Zur transzendentalen Hermeneutik des Sprechens von Gott", Richard Schaeffler, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Richard Schaeffler (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Der Kolosserbrief", Joachim Gnilka, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Da bin ich mitten unter euch. Gelebtes Kirchenjahr", François Reckinger, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa François Reckinger (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Dem Leben in Liebe dienen. Apostolisches Rundschreiben über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von Heute", Johannes Paul II, Freiburg-Basel-Wien 1982 : [recenzja] Stefan Moysa Johannes Paul II (aut. dzieła rec.) s. 169
Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickej s. 171-191