Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Collectanea Theologica
1973, Tom 43, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Demokracja i hierarchia w Kościele : przemiany w kierowaniu Kościołem Ferdinand Klostermann Henryk Bogacki (tłum.) s. 5-20
Próba reinterpretacji prawdy o królewskości Matki Bożej Jacek Salij s. 21-33
Interkomunia we współczesnym ruchu ekumenicznym Alfons Skowronek s. 35-49
Spotkanie z Bogiem jako zasadniczy kierunek wychowania chrześcijańskiego Janusz Tarnowski s. 51-63
Trzydzieści srebrników Zbigniew Żabiński s. 65-75
Znaczenie nasienia w Łukaszowej przypowieści o siewcy Mirosław Kokot s. 77-83
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 85-108
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 109-124
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 125-145
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański s. 147-153
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 155-167
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 169-186
Dialog chrześcijaństwa z religiami afrykańskimi Henryk Zimoń s. 187-194
O ekumenizmie w Szwajcarii Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 195-203
Problem udziału duchownych polskich w tajnym nauczaniu w latach 1939-1945 Franciszek Stopniak s. 205-211
"Przepisy prawne Koranu : wykład systematyczny", ks. Jerzy Nosowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Wojciech Dembski Jerzy Nosowski (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Die Kirche in der Gegenwart", część 1, Roger Aubert, Johannes Beckmann, Patrick J. Corish, Rudolf Lill, Freiburg-Basel-Wien 1971 : [recenzja] Henryk Bogacki Roger Aubert (aut. dzieła rec.) Johannes Beckmann (aut. dzieła rec.) Patrick J. Corish (aut. dzieła rec.) Rudolf Lill (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Existentielle Phänomenologie : eine Einführung", Wilhelmus Antonius Maria Luijpen, München 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Wilhelmus Antonius Maria Luijpen (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Die Grundlagen des Glaubens", t. 2, Leslie Dewart, Zürich-Einsiedeln-Köln 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Leslie Dewart (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Hat Glauben noch Sinn? : Grundfragen nach Kirche: Gott und Welt", Albert Ebneter, Pietro Selvatico, Benno Gassmann, Zürich-Einsiedeln-Köln 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Albert Ebneter (aut. dzieła rec.) Benno Gassmann (aut. dzieła rec.) Pietro Selvatico (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Spricht Gott in der Geschichte?", Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Stefan Moysa s. 221
Hoffnungsversuche", Max Seckler, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Max Seckler (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"In Horizont des Geistes : Antwort auf eine Krise", wyd. Claus Heitmann i Fidelis Schmelzer, Hamburg-Paderborn 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Claus Heitmann (aut. dzieła rec.) Fidelis Schmelzer (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Was heisst „Wiederkunft Christi”?", Analysen und Thesen: Paul Schütz, Stellungsnahmen: Magnus Löhrer, Hans Urs von Balthasar, Ervin Vályi Nagy, Heinrich Ott, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) Magnus Löhrer (aut. dzieła rec.) Ervin Vályi Nagy (aut. dzieła rec.) Heinrich Ott (aut. dzieła rec.) Paul Schütz (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Liturgie und Gesellschaft", wyd. Hans Bernhard Meyer, Innsbruck-Wien-München 1970 : [recenzja] Bronisław Mokrzycki Hans Bernhard Meyer (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Christologie - systematisch und exegetisch", Karl Rahner, Wilhelm Thüsing, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Ignacy Bieda Karl Rahner (aut. dzieła rec.) Wilhelm Thüsing (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Logos i ethos", Kraków 1971 : [recenzja] Tadeusz Ślipko s. 227-229
"Analecta Cracoviensia : Studia philosophico-theologica edita a professoribus Pontificiae Facultatis Theologicae Cracoviae", t. 1-2, Kraków 1969 : [recenzja] Tadeusz Ślipko s. 229-233
"Sécularisation et présence de Dieu", Alain Durand, Paris 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa Alain Durand (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Feuerbach und die Theologie der Säkularisation", Marcel Xhaufflaire, z fr. tłum. Birgitt Werkmeister i Manfred Werkmeister,München-Mainz 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa Birgitt Werkmeister (aut. dzieła rec.) Manfred Werkmeister (aut. dzieła rec.) Marcel Xhaufflaire (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"J'ai vu naître l'Eglise de demain", Louis Rétif, Paris 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa Louis Rétif (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Eloge de notre faiblesse : la condition chrétienne dans un monde incertain", Claude Dagens, Paris 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa Claude Dagens (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Eucharistié : théologie et spiritualité de la prière eucharistique", Louis Bouyer, Tournai 1968 : [recenzja] Jan Charytański Louis Bouyer (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Festessen - Abendmahl - Messe : Arbeitsbogen für Gespräche zwischen Kindern, die zur ersten heiligen Kommunion gehen, Eltern und Priestern", Peter Richerzhagen i Franz Hoffman, Köln 1971 : [recenzja] Jan Charytański Franz Hoffman (aut. dzieła rec.) Peter Richerzhagen (aut. dzieła rec.) s. 239
"Die Eucharistie als Symbolwirklichkeit", Johannes Petrus De Jong, Regensburg 1969 : [recenzja] Jan Charytański Johannes Petrus De Jong (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Werk unserer Erlösung : Predigtreihe über die Feier der Eucharistie", Johann Hofmeier, Regensburg 1970 : [recenzja] Jan Charytański Johann Hofmeier (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Miteinander eins werden : zur Vorbereitung auf die Eucharistie", Günther Weber, Freiburg-Basel-Wien 1970 : [recenzja] Jan Charytański Günther Weber (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Schott-Messbuch : die neuen Wochentagslesungen", cz. 2-3, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Jan Charytański s. 242-243
"Was ist Religionspädagogik?", Günter Stachel, Wolfgang G. Esser, Zürich-Einsiedeln-Köln 1971 : [recenzja] Jan Charytański Wolfgang G. Esser (aut. dzieła rec.) Günter Stachel (aut. dzieła rec.) s. 243-244