Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Collectanea Theologica
1973, Tom 43, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Swoistość etyki chrześcijańskiej Franz Böckle Helmut Juros (tłum.) s. 5-14
Czy istnieje etyka specyficznie chrześcijańska? Josef G. Ziegler Tadeusz Styczeń (tłum.) s. 15-28
Nauka Marcina Lutra o Wieczerzy Pańskiej Alfons Skowronek s. 29-37
Ewangeliczne oblicze władzy w Kościele : (uwagi na marginesie polskiego tłumaczenia tekstów soborowych) Jacek Salij s. 39-50
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 51-75
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 77-94
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 95-110
Biuletyn katechetyczny Janusz Tarnowski Władysław Kubik (aut. dzieła rec.) s. 111-137
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 139-149
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 151-168
Biuletyn polonijny Zenon Kaczmarek s. 169-182
Małżeństwo na wyspie Flores Henryk Gzella s. 183-192
"Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele" Józef Myśków s. 193-205
Wokół zdarzenia Zmartwychwstania Jezusa i paschalnego Orędzia Stanisław Opiela s. 207-210
Instrukcja Kongregacji Nauczania katolickiego o nauczaniu filozofii w seminariach (z dn. 20 stycznia 1972 r.) Ignacy Bieda (tłum.) s. 211-218
"Der priesterliche Dienst", t. 3, Jochen Martin, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa Jochen Martin (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Der priesterliche Dienst", t. 4, Horst Herrmann, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Stanisław Głowa Horst Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Jésus de Nazareth vu par les témoins de sa vie", Etienne Trocmé, Neuchâtel 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa Etienne Trocmé (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"L'offrande des peuples", Jacques Dournes, Paris 1967 : [recenzja] Stanisław Głowa Jacques Dournes (aut. dzieła rec.) s. 222
"De parvitate materiae in sexto : ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Moraltheologie", Karl-Heinz Kleber, Regensburg 1971 : [recenzja] Zygmunt Perz Karl-Heinz Kleber (aut. dzieła rec.) s. 223
"Objektive und subjektive Moral : ein Gespräch mit Karl Rahner", Anita Röper, Freiburg-Basel-wien 1971 : [recenzja] Zygmunt Perz Anita Röper (aut. dzieła rec.) s. 224
"Die grosse katechetische Rede - Oratio catechetica magna", wyd. Joseph Barbel, Stuttgart 1971 : [recenzja] Emil Stanula Joseph Barbel (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Nag Hammadi Bibliography, 1948-1969", David M. Scholer, Leiden 1971 : [recenzja] Wincenty Myszor David M. Scholer (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Allgemeine Sakramentenlehre und das Mysterium der Eucharistie", Johann Auer, Regensburg 1971 : [recenzja] Ignacy Bieda Johann Auer (aut. dzieła rec.) s. 227
"Il culto mariano nel nuovo calendario liturgico", Girolamo M. Morreale, Palermo 1971 : [recenzja] Ignacy Bieda Girolamo M. Morreale (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Le sacrament des malades : histoire et signification", Claude Ortemann, Lyon 1971 : [recenzja] Jacek Salij Claude Ortemann (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Abschied von Gott? : eine Herausforderung - Versuch einer Antwort", Heinrich Fries, Freiburg-Basel-Wien 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Heinrich Fries (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Kurzformeln des Glaubens : zur Unterscheidung des Christlichen bei Karl Rahner", Alex Stock, Zürich-Einsiedeln-Köln 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Alex Stock (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Glaubensinterpretation : Beiträge zu einer hermeneutischen und kritischen Theologie", Edward Schillebeeckx, Mainz 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Edward Schillebeeckx (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Theologie als Dialog mit der Welt von heute", Kurt Lüthi, Freiburg-Basel-Wien 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Kurt Lüthi (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Gottesreich und Menschenreich : ihr Spannungsverhältnis in Geschichte und Gegenwart", Regensbutg 1971 : [recenzja] Stefan Moysa s. 234-235
"Speranza cristiana a liberazione dell'uomo", Juan Alfaro, Brescia 1972 : [recenzja] Stefan Moysa Juan Alfaro (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Księga Kapłańska : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", ks. dr Stanisław Łach, Poznań-Warszawa 1970; "Księga Liczb : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", Stanisław Łach, Poznań-Warszawa 1970; "Księga Powtórzonego Prawa : wstęp - przekład z oryginału - komentarz - ekskursy", Stanisław Łach, Poznań-Warszawa 1971 : [recenzja] Józef W. Rosłon Stanisław Łach (aut. dzieła rec.) s. 236-241