Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Collectanea Theologica
1972, Tom 42, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład bł. Maksymiliana Kolbe w misyjne dzieło Kościoła Jan Wosiński s. 5-14
Grupy nieformalne w Kościele z katolickiego punktu widzenia Yves Congar Donata Eska (tłum.) s. 15-37
Odpowiedzialność osobowa i wspólnotowa Mieczysław Gogacz s. 39-51
Wprowadzenie do zagadnienia charyzmatów w Kościele Bogdan Snela s. 53-74
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 75-105
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 107-122
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 123-139
Biuletyn katechetyczny Jan Charytański Władysław Kubik s. 141-157
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 159-168
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 169-186
Biuletyn polonijny Zenon Kaczmarek s. 187-199
Instytut ekumeniczny w Jerozolimie Stefan Moysa s. 201-207
50-lecie prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Marietta Strzałkowska s. 209-218
Z badań nad historią diecezji siedleckiej Franciszek Stopniak s. 219-223
"Dogma in Geschichte : Versuch einer Kritik des Dogmatismus in der Glaubensdarstellung", Josef Nolte, Freiburg-Basel-Wien 1971 : [recenzja] Henryk Bogacki Josef Nolte (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Dogma und Dogmenentwicklung", Georg Söll, Freiburg-Basel-Wien 1971 : [recenzja] Henryk Bogacki Georg Söll (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Aktuelle Themen der Moraltheologie", Johannes Gründel, München 1971 : [recenzja] Helmut Juros Johannes Gründel (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Tradycja : przegląd problematyki", Jerzy Szacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Salij Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 228-230
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Depression und Selbstmord : eine kritische Information", Hermann Pohlmeier, München 1971 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Hermann Pohlmeier (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Problèmes de l'Ěconomie ecclésiastique", Jérome Kotsonis, przeł. Pierre Dumont, Gembloux 1971 : [recenzja] Jan Pryszmont Pierre Dumont (aut. dzieła rec.) Jérome Kotsonis (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Die Mitte unserer Glaubens : christologische Ansprachen", Julius Kardinal Döpfner, München-Freiburg im Br. 1971 : [recenzja] Stanisław Świerkosz Julius Döpfner (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Religionsgeschichte Europas", Günter Lanczkowski, Freiburg im Breisbau 1971 : [recenzja] Stanisław Świerkosz Günter Lanczkowski (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Gestaltloses Christentum? : Perspektives zum Thema Kirche und Kunst", Herbert Schade, Aschaffenburg 1971 : [recenzja] Jan Popiel Herbert Schade (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Zum Gottesdienst morgen", wyd. Heinz G. Schmidt, München-Wuppertal 1969 : [recenzja Bronisław Mokrzycki Heinz G. Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Religionsunterricht zwischen Information und Verkündigung", Graz-Wien-Köln 1971 : [recenzja] Jan Charytański s. 238
"Christliche Passafeier und Abendmahl : eine biblisch-hermeneutische Untersuchung der neutestamentlichen Einsetzungs berichte", Rupert Feneberg, München 1971 : [recenzja] Ignacy Bieda Rupert Feneberg (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Der Glaube der Kirche : Handbuch katholischer Dogmatik", Michael Schmaus, München 1969-1970 : [recenzja] Ignacy Bieda Michael Schmaus (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Die Lehre der hochmittelalterlichen Theologen von der vollkommen Erkenntnis Christi", Jan Th. Ernst, Freiburg im Breisgau 1971 : [recenzja] Ignacy Bieda Jan Th. Ernst (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Diskussion um die Taufe : mit Arbeitshilfen für eine erneuerte Praxis der Kindertaufe", wyd. Waldemar Molinski, München 1971 : [recenzja] Ignacy Bieda Waldemar Molinski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Das Johannesevangelium : II. Teil : Kommentar zu Kap. 5-12", Rudolf Schnackenburg, Freiburg im Breisgau 1971 : [recenzja] Julian Sulowski Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Der nahe Gott", Ladislaus Boros, Mainz 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Ladislaus Boros (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Abwesenheit Gottes", Joseph Sudbrack, Zürich-Einsiedeln-Köln 1971 : [recenzja] Stefan Moysa Joseph Sudbrack (aut. dzieła rec.) s. 246
"Christlicher Dialog mit Asien", Heinrich Dumoulin, München 1970 : [recenzja] Stefan Moysa Heinrich Dumoulin (aut. dzieła rec.) s. 246-247
"Das Religionsverständnis von Karl Marx", Johannes Kadenbach, München-Paderboen-Wien 1970 : [recenzja] Stefan Moysa Johannes Kadenbach (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Łaska. Wiara. Przeznaczenie", święty Augustyn, przeł. i oprac. Ks. Wacław Eborowicz, Poznań-Warszawa-Lublin 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa Święty Augustyn (aut. dzieła rec.) Wacław Eborowicz (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Wie unauflöslich ist die Ehe? : eine Dokumentation", wyd. Jakob David i Franz Schmalz, Aschaffenburg 1969 : [recenzja] Stanisław Głowa Jakob David (aut. dzieła rec.) Franz Schmalz (aut. dzieła rec.) s. 250-251
"Expérience du monde : expérience du Dieu? : recherches théologiques sur la signification divine des activités humaines", Philippe Roqueplo, Paris 1970 : [recenzja] Stanisław Głowa Philippe Roqueplo (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Der verborgene Glanz oder die paradoxe Lobpreisung", Walter Nigg, Oltea-Freiburg im Breisgau 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa Walter Nigg (aut. dzieła rec.) s. 253
"Pour vous, qui est Jésus-Christ?", wyd. A. M. Carré,Paris 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa A. M. Carré (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Les grandes controverses de l’Eglise contemporaine, de 1789 à nos jours", Henri Verbist, Lausanne 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa Henri Verbist (aut. dzieła rec.) s. 254-256