Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2004, Tom 74, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ziemia Święta. XIV Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 6 XI 2003 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Czyja Ziemia Święta - panorama historyczna Waldemar Chrostowski s. 9-45
Obietnica ziemi w Starym Testamencie Stanisław Jankowski s. 47-62
Świętość ziemi, Jerozolimy i świątyni w czasach Nowego Testamentu (Kelim 1,6-9) Artur Malina s. 63-81
Ojczyzna Jezusa : ziemia i jej znaczenie w Ewangelii wg św. Marka Zdzisław Pawłowski s. 83-95
Spór o tytuł własności do ziemi Izraela podczas wygnania babilońskiego w świetle Księgi Ezechiela Wojciech Pikor s. 97-120
Biblijny fenomen "Bożego obrazu" kobiety w androcentrycznej historii Izraela Zdzisław Żywica s. 121-139
Przesłanki teologiczne "zwrotu antropocentrycznego" we współczesnej teologii Grzegorz Kucza s. 141-161
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 106 Andrzej F. Dziuba Iwona Krzykała Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 163-213
Biuletyn katechetyczny. Cz. 89 Stanisław Dziekoński Piotr Tomasik s. 215-240
"Przymierze i jego odnowa. Studium z teologii biblijnej Starego Testamentu", Stanisław Wypych, Kraków 2003 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Stanisław Wypych (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Między Starym a Nowym Testamentem. Historia i religia w okresie Drugiej Świątyni", Johann Maier, Kraków 2002 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Johann Maier (aut. dzieła rec.) s. 245-250
"Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza", Mieczysław Mikołajczak, Lublin 2000 : [recenzja] Joanna Kiersztejn Mieczysław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 250-254
"Oblicza kryzysu w Biblii", Waldemar Chrostowski, Mirosław Mróz, Toruń 2004 : [recenzja] Krzysztof Kietliński Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 254-263
"Czarne jest czarne", Stanisław Musiał, Kraków 2003 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Musiał (aut. dzieła rec.) s. 263-268
"Status naukowy teologii pastoralnej : materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r.", Opole 2003 : [recenzja] Marek Marczewski s. 268-271