Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1982, Tom 52, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie eucharystyczne wspólnoty zakonnej Kazimierz Szafraniec s. 5-19
Mądrość i głupota w refleksji św. Tomasza z Akwinu Jacek Salij s. 21-29
Refleksje na temat pewnej krytyki źródła Q Kazimierz Romaniuk s. 31-46
"Sól ziemi" (Mt 5,13) Jan Łach s. 47-56
Dziesiąta prośba z modlitwy "Osiemnastu Błogosławieństw" a Stary Testament Norbert Mendecki s. 57-62
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Andrzej Świątczak s. 63-79
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 81-96
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 97-111
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 113-128
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 129-144
Biuletyn patrystyczny Tadeusz Gołgowski Stanisław Kalinkowski Kazimierz Obrycki s. 145-157
O przepowiadaniu przyszłości Tomasz z Akwinu Jacek Salij s. 159-171
"Ludzka odpowiedzialność za życie" Grzegorz Schmidt s. 173-183
"Der Nah- und Enderwartungshorizont in der Apokalypse des heiligen Johannes", Hans Werner Günther, Würzburg 1980 : [recenzja] Janusz Łach Hans Werner Günther (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Die Seligpreisungen. Ein Glaubensgespräch", Pinchas Lapide, Carl Friedrich von Weizsäcker, Stuttgart-München 1980 : [recenzja] Jan Łach Pinchas Lapide (aut. dzieła rec.) Carl Friedrich von Weizsäcker (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Busssakrament und Einzelbeichte. Die tridentinischen Lehraussagen über das Sündenbekenntnis und ihre Verbindlichkeit für die Reform des Busssakramentes", Hans-Peter Arendt, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Hans-Peter Arendt (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Analogia Caritatis. Darstellung und Deutung der Theologie Hans Urs von Balthasars", Manfred Lochbrunner, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Manfred Lochbrunner (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Wer ist dein Bruder?", Karl Rahner, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 191
"Quellen zur Erneuerung. Studie zur Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils", Karol Wojtyła", Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 192
"Der Bruder unseres Gottes - Strahlung des Vaters, Zwei Dramen", Karol Wojtyła, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Zu diesem Leben ermutigen. Betrachtungen zu den Festen im Kirchenjahr", Adolf Exeler, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Adolf Exeler Stefan Moysa s. 193