Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Collectanea Theologica
1982, Tom 52, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrystianizacja oboczności pracy Czesław Bartnik s. 5-15
Podstawy teologiczno-duszpasterskie maryjnego nawiedzenia Lucjan Balter s. 17-33
Jeremiasz - prorok modlitwy za swój naród Andrzej Strus s. 35-56
Milczenie Biblii wokół problemu usuwania płodu z łona matki Jan Łach s. 57-65
Biuletyn liturgiczny Jan Miazek Bogusław Nadolski Grzegorz Okroy s. 67-83
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jacek Bereziński Andrzej F. Dziuba Antoni Młotek Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski s. 85-100
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 101-112
Biuletyn teologii laikatu Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 113-126
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński s. 127-143
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Leonard Górka Władysław Kowalak Angelo Rossi Zbigniew Sobczak s. 145-157
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Jadwiga Plewko Bożena Łomacz s. 159-174
Refleksje po XLII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes (16-23. VII. 1981) Stanisław Czerwik s. 175-187
"Służcie Panu z radością" (Ps 100,2) Józef Wiesław Rosłon s. 189-195
"Zur Pastoralsoziologie des Kirchgangs. Eine Trenduntersuchung", Lothar Schneider, Opladen 1980 : [recenzja] Janusz Mariański Lothar Schneider (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Lecciones sobre ateísmo contemporáneo", José Guerra Campos, Madrid 1978 : [recenzja] Mieczysław Lubański José Guerra Campos (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Orthodoxie. Was ist das?", Anastasios Kallis, Mainz 1979 : [recenzja] Jan Pryszmont Anastasios Kallis (aut. dzieła rec.) s. 201
"Du bist mir zum Retter geworden. Mein Aufbruch zur Kirche", Magdalene David, Mainz 1981 : [recenzja] Henryk Bogacki Magdalene David (aut. dzieła rec.) s. 202
"Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques", red. Roger Aubert, Paris : [recenzja] Henryk Fros Roger Aubert (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Den Menschen Christus bringen. Theologie für die Verkündigung", Hermann-Josef Lauter, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Hermann-Josef Lauter (aut. dzieła rec.) s. 203
"Dialog der Wahrheit. Perspektiven für die Einheit zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche", wyd. Anastsios Kallis, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Anastasios Kallis (aut. dzieła rec.) s. 204
"Ihr seid ein Segen. Worte an die älteren Menschen", Johannes Paul II, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Johannes Paul II Stefan Moysa s. 204-205
"Der Rosenkranz. Bilder und Betrachtungen", Karol Wojtyła,, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 205
"Die Sprache des Papstes. Theologische und literarische Analysen", Günter Stachel, München 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Günter Stachel (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Das Gebet des Herrn als Schlüssel zum Verstehen Jesu", Heinz Schurmann, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Heinz Schurmann (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Maksymilian M. Kolbe. Für andere leben und sterben", Kinga Strzelecka, Freiburg 1981 : [recenzja] Joachim Roman Bar Kinga Strzelecka (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Er predigte in ihren Synagogen. Jüdische Evangelienauslegung", Pinchas Lapide, Gütersloh 1980 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Pinchas Lapide (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Wiara w zmartwychwstanie, pusty grób i pojawienie się zmartwychwstałego Chrystusa", Kazimierz Romaniuk, Katowice 1981 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Kazimierz Romaniuk (aut. dzieła rec.) s. 210-212