Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1982, Tom 52, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja i perspektywy katolickiej teologii moralnej Władysław B. Skrzydlewski s. 5-38
Trwałość postaw religijnych w rodzinie polskiej w świetle badań socjologicznych Janusz Mariański s. 39-68
U źródeł eklezjologii eucharystycznej Wacław Hryniewicz s. 69-83
Autentyczność Mi 4, 6-7 Norbert Mendecki s. 85-88
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Stefan Koperek Bogusław Nadolski s. 89-103
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert Jan Wichrowicz s. 105-125
Biuletyn katechetyczny Tadeusz Kubik Władysław Kubik Monika Sielużycka Christiana Witek s. 127-147
Biuletyn teologii laikatu Edmund Boniewicz Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 149-153
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Kazimierz Ryczan s. 161-171
Biuletyn patrystyczny Włodzimierz Godlewski Stanisław Kalinkowski Marek Starowieyski s. 173-180
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Agostino Casaroli Anastazy Nadolny Jadwiga Plewko Mieczysław Szwej s. 181-195
Prasa polonijna w Ameryce Roman Nir s. 197-206
Badania nad Starym Testamentem w Polsce po drugiej wojnie światowej Józef Wiesław Rosłon s. 207-215
"Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre", Jürgen Moltmann, München 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Jürgen Moltmann (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Der letzte Tag Jesu. Die Ereignisse der Passion", Gerhard Lohfink, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Gott ist grösser als unser Herz", Johannes B. Brantschen, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Johannes B. Brantschen (aut. dzieła rec.) s. 218
"Der Kreuzweg. Betrachtungen", Karol Wojtyła, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 219
"Ostern und der neue Mensch", Rudolf Schnackenburg, Wolfhart Pannenberg, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Stefan Moysa Wolfhart Pannenberg (aut. dzieła rec.) Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 220
"Das Wort für uns. Meditationen", Klaus Hemmerle, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Klaus Hemmerle (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Jesus als Offenbarer Gottes nach den Lukanischen Schriften", Johannes M. Nützel, Würzburg 1980 : [recenzja] Johannes M Nützel Johannes M Nützel Jan Łach s. 221-222
"Bekenntnis und Auslegung. Die paränetische Funktion der Christologie im Hebräerbrief", Franz Laub, Regensburg 1980 : [recenzja] Jan Łach Franz Laub (aut. dzieła rec.) s. 222-223