Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Collectanea Theologica
1982, Tom 52, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak rozumieć Heksaemeron? Juliusz St. Synowiec s. 5-46
Zmiany interpunkcyjne jako jeden ze sposobów rozwiązywania niektórych problemów egzegetycznych Kazimierz Romaniuk s. 47-60
Chrystus kerygmatyczny Czesław Bartnik s. 61-73
Rodzina w ujęciu Talcotta Parsonsa Jerzy Laskowski s. 75-83
Biuletyn liturgiczny Stefan Koperek Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 85-97
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 99-119
Biuletyn katechetyczny Zygmunt Kacprzak Władysław Kubik Bronisław Mierzwiński s. 121-136
Biuletyn teologii laikatu Franciszek Cegiełka Eugeniusz Weron s. 137-156
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Mauro Batista Antoni Koszorz Władysław Kowalak Waldemar Wesoły Władysław Kowalak (tłum.) s. 157-169
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski s. 171-186
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Anastazy Nadolny s. 187-202
Odnaleziony manuskrypt z XVII wieku Henryk Gzella s. 203-207
"Prorocy słudzy słowa", Lech Stachowiak, Katowice 1980 : [recenzja] Henryk Muszyński Lech Stachowiak (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Paulus in den neutestamentlichen Spätschriften. Zur Paulusrezeption im Neuen Testament", wyd. Karl Kertelge, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Jan Łach Karl Kertlege (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Die Apostelgeschichte", część I: "Einleitung. Kommentar zu Kap. 1, 1-8, 40", Gerhard Schneider, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Jan Łach Gerhard Schneider (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Aus der Werkstatt der Evangelisten. Einführung in die Literarkritik", Marie-Emile Boismard, Arnaud Lamouille, München 1980 : [recenzja] Jan Łach Marie-Emile Boismard (aut. dzieła rec.) Arnaud Lamouille (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Zeichenhafte Handlungen Jesu. Ein Beitrag zur Frage nach dem geschichtlichen Jesus", Maria Trautmann, Würzburg 1980 : [recenzja] Jan Łach Maria Trautmann (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Interpretacja Starego Testamentu w kerygmacie apostolskim o zmartwychwstaniu Jezusa", Jerzy Chmiel, Kraków 1979 : [recenzja] Janusz Tum Jerzy Chmiel (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Die Lehre von den Sakramenten im allgemeinen : von der Schrift bis zur Scholastik", Josef Finkenzeller, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Josef Finkenzeller (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Gnadenlehre : Von der Reformation bis zur Gegenwart", José Martin-Palma, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa José Martin-Palma (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Theodramatik. t. III: Die Handlung", Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Befreiung durch Jesus. Die Christologie der lateinamerikanischen Befreiungstheologie", Claus Bussmann, München 1980 : [recenzja] Claus Bussmann Stefan Moysa s. 222-223
"Glaubenszeichen. Schillebeeckx Auffassung von der Sakramenten", Jan Ambaum, Regensburg 1980 : [recenzja] Jan Ambaum Stefan Moysa s. 223-224
"Entsprechungen : Gott - Wahrheit - Mensch. Theologische Erörterungen", Eberhard Jüngel, München 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Eberhard Jüngel (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Gottesherrschaft - Weltherrschaft. Festschrift für Bischof Dr. Dr. h.c. Rudolf Graber", wyd. Johann Auer, Franz Mussner, Georg Schwaiger, Regensburg 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Johann Auer (aut. dzieła rec.) Franz Mussner (aut. dzieła rec.) Georg Schwaiger (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Von ihm ergriffen. Christusbegegnungen", Johannes B. Lotz, Freiburg-Basel-Wien 1981 : [recenzja] Johannes B. Lotz Stefan Moysa s. 228-229
"Unterwegs zur Einheit. Festschrift für Heinrich Stirnimann", wyd. Pietro Selvatico, Johannes Brantschen, Freiburg-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Johannes Brantschen (aut. dzieła rec.) Pietro Selvatico (aut. dzieła rec.) s. 236-237
    Zacytuj
  • Udostępnij