Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Collectanea Theologica
1952, Tom 23, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trois conception de la science Piotr Chojnacki s. 1-18
O charakterze względnym i bezwzględnym poznawania metafizycznego Józef Iwanicki s. 19-30
Zagadnienie symbolicznej interpretacji logiki tradycyjnej Wiesław Gawlik s. 31-65
Współczesne kierunki, zagadnienia i postulaty teologiczno-moralne Stanisław Olejnik s. 66-114
Skutki nieznajomości prawa w karnym ustawodawstwie kanonicznym i polskim Marian Alfons Myrcha s. 115-163
Les origines de la conception de la „sanatio in radice” dans la doctrine canonique Józef Rybczyk s. 164-172
Osobowość biologiczno-psychologiczna nauczyciela-katechety Józef Dajczak s. 173-233
"Polska Bibliografia Prawa Kanonicznego od wynalezienia druku do 1940 roku", t. 2, Joachim Roman Bar, Wojciech Zmarz, Lublin 1947 : [recenzja] Jakub Sawicki Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) Wojciech Zmarz (aut. dzieła rec.) s. 234-255
"L'unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede (1629-1686)", Gregorio Petrowicz, Roma 1950 : [recenzja] Józef Fiałkowski Gregorio Petrowicz (aut. dzieła rec.) s. 255-262
Instytucja spowiedzi w świetle higieny psychicznej Stanisław Huet s. 263-273