Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Collectanea Theologica
2002, Tom 72, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrześcijanie i Żydzi na progu XXI wieku Waldemar Chrostowski s. 5-30
Problem datacji i kolokacji w misji Pawła tzw. Soboru Jerozolimskiego Waldemar Rakocy s. 31-44
Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie i ich misyjny charakter Wojciech Kluj s. 45-62
Judaizm poświątynny wobec chrześcijaństwa Stanisław Jankowski s. 63-83
Inicjacyjno-katechumenalny kształt wychowania religijnego Jerzy Bagrowicz s. 85-108
Ewangelizacja - nowa ewangelizacja - apostolstwo : przemiany terminologiczne Eugeniusz Weron s. 109-119
Biuletyn teologii laikatu Piotr Bełczowski Krzysztof Dzimiński Przemysław Podlejski Eugeniusz Weron s. 121-141
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Anna Czub Eugeniusz Sakowicz Sylwester Syndoman s. 143-183
Biuletyn polonijny Jarosław Duraj Włodzimierz Osadczy Edward Walewander s. 185-203
"Frazeologia biblijna w języku polskim", Stanisław Koziara, Kraków 2001 : [recenzja] Julian Warzecha Stanisław Koziara (aut. dzieła rec.) s. 205-211
"Pojęcie Królestwa Bożego w Księdze Daniela oraz jego recepcja w pismach qumrańskich i w apokaliptyce żydowskiej", Marek Parchem, Warszawa 2002 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Marek Parchem (aut. dzieła rec.) s. 211-219
"Solidarność w Liście do Hebrajczyków", Piotr Kasiłowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Kasiłowski (aut. dzieła rec.) s. 219-225
"La forma dramática de la revelación cristiana segúzi H.U. von Balthasar", Piotr Rossa, Pamplona 2001 : [recenzja] Józef Krasiński Piotr Rossa (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Drogi człowieka mistycznego", Jan Andrzej Kłoczowski, Kraków 2001 : [recenzja] Rafał Kazimierz Wilk Jan Andrzej Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła", Zbigniew Narecki, Lublin2001 : [recenzja] Andrzej Blewiński Zbigniew Narecki (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Nauczycielu - gdzie mieszkasz?", Zdzisław Kroplewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Andrzej Blewiński Zdzisław Kroplewski (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"I przyjdzie ten dzień", Shlomo Kalo, Warszawa 2001 [recenzja] Bernard Wodecki Shlomo Kalo (aut. dzieła rec.) s. 237-240