Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
2004, Tom 74, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eliasz - starotestamentalny typ obrońcy wiary w jedynego Boga Jahwe i Jego prawa Dariusz Dziadosz s. 5-20
Dobra Nowina nieupiększona : obraz Piotra w Ewangelii Marka Artur Malina s. 21-38
Interpretacja Janowej narracji o otwartym grobie (J 20, 1-18) w świetle mitu o rajskim ogrodzie Mariusz Rosik s. 39-63
Jakub, brat Pański, i jerozolimska wspólnota ubogich Bartosz Adamczewski s. 65-82
O niektórych negatywnych konsekwencjach klasycznej metafizyki w filozofii i teologii Krzysztof Śnieżyński s. 83-108
Teologia negatywna i metafizyka Janusz Królikowski Stanisław Wszołek s. 109-125
Chrześcijaństwo i nowożytność Andrzej Kobyliński s. 127-145
Biuletyn teologii laikatu Franciszek Bogdan Eugeniusz Weron s. 147-161
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Wojciech Marat Sebastian Musioł Beata Skarżyńska Stanisław Tokarski s. 163-202
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba s. 203-216
Sprawozdanie z Konferencji Dyrektorów Katolickich Ośrodków Apostolatu Biblijnego Regionu Europy Środkowej, Chorwacja, Krk, 1-4 września 2003 Andrzej Banaszek s. 217-222
"Patrystyczne homilie i komentarze biblijne" : Sympozjum Patrologów Polskich w Brennej, 25-26 września 2003 Michał Wojciechowski s. 223-227
"Opowiadanie, Bóg i początek: teologia narracyjna Rdz 1-3", Zdzisław Pawłowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 229-234
"Motyw obietnicy Bożej w cyklu o Jakubie i jego paralele w Starym Testamencie", Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2003 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Prawie wszystko o Biblii", Anna Świderkówna, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Banaszek Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 239-245
"Kohelet. Najbardziej oryginalna i skandaliczna księga Starego Testamentu", Gianfranco Ravasi, Kraków 2003 : [recenzja] Anna Kot Gianfranco Ravasi (aut. dzieła rec.) s. 245-250