Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Collectanea Theologica
2003, Tom 73, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Srebrny jubileusz pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II Waldemar Chrostowski s. 5-8
Miłosierdzie Boże jako źródło wyzwolenia z grzechu w teologii Starego Testamentu Jacek Bramorski s. 9-29
Aktywność Boga przed stworzeniem? : kolejna próba interpretacji Rdz, 1-2 Grzegorz Szamocki s. 31-52
"Communio" eklezjalna jako misterium osobowej jedności z Trójcą Świętą Roman Karwacki s. 53-74
Różaniec - modlitwa maryjna o sercu chrystologicznym Adam Wojtczak s. 75-99
Magisterium - teolog, dialog ubogich o bogactwie Bożego życia Zdzisław J. Kijas s. 101-125
Prace badawczo-rozwojowe w kościelnych towarzystwach naukowych i w jednostkach organizacyjnych wydziałów nauk kościelnych Czesław Rychlicki s. 127-150
Biuletyn teologii laikatu Janusz Dyl Eugeniusz Weron s. 151-162
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Dudek Stanisław Grodź Adam Wąs s. 163-193
Wystawa filatelistyczna "Papież Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata" Barbara Strzałkowska s. 195-198
Państwo i jego problemy : IV Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Michał Wojciechowski s. 199-202
Dzieła wszystkie Jana Pawła II : nauczanie papieskie w języku polskim Waldemar Chrostowski s. 203-208
"Creation in Jewish and Christian tradition", ed. by Henning Graf Reventlow, Yair Hoffman, London 2002 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski Yair Hoffman (aut. dzieła rec.) Henning Graf Reventlow (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"The Genesis of perfection. Adam and Eve in Jewish and Christian imagination", G. A. Anderson, London 2001 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski G. A. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia", Waldemar Chrostowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Michał Wojciechowski Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2,1-3,22)", Roman Tkacz, Warszawa 2003 : [recenzja] Michał Wojciechowski Roman Tkacz (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Teologia polityczna", nr 1 (2003 Michał Wojciechowski s. 222-225
"A catholic guide to medical ethics", Eugene F. Diamond, Palos Park 2001 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Eugene F. Diamond (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Life and learning XI. Proceedings of the eleventh University Faculty for Life Conference, June 2001 at St. Joseph's University Washington D.C", Washington 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 229-232
"The new encyclopedia of Christian martyrs", compil. Mark Water, Grand Rapids 2001 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Mark Water (aut. dzieła rec.) s. 232-235
"2000 years of prayer", compil. Michael Counsell, Harrisburg 1999 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Michael Counsell (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia", Krzysztof Pawlina, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Blewiński Krzysztof Pawlina (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Ksiądz Bogumił Lewandowski w służbie Stolicy Apostolskiej", oprac. red. Krzysztof Konecki, Włocławek 2003 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Krzysztof Konecki (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Theologica Thoruniensia", T. 4 (2003) : [recenzja] Waldemar Chrostowski s. 244-247