Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
2003, Tom 73, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej" : XIII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i Judaizm", Warszawa, 22 V 2002 Waldemar Chrostowski s. 5-12
Logos wychowawcą Żydów ku prawdzie w koncepcji Klemensa z Aleksandrii : przyczynek do badań nad filosemityzmem Ojców Kościoła Tomasz Klibengajtis s. 13-37
Śmierć Jezusa Chrystusa z perspektywy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego Andrzej Sobieraj s. 39-59
O egalitaryzmie soteriologicznym i równości religii Kazimierz Kondrat s. 61-78
Ideologia i mistyka volkistowska u źródeł nazizmu Paweł Szuppe s. 79-101
Biuletyn teologicznomoralny Leszek Giemza Konrad Glombik Tadeusz Zadykowicz s. 103-134
Biuletyn katechetyczny Radosław Chałupniak Stanisław Dziekoński Ernesta Nina Zielińska s. 135-157
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 159-170
Polski leksykon teologii fundamentalnej Władysław Hładowski Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 171-174
Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002 Waldemar Chrostowski s. 175-181
Europejska integracja z chrześcijańskiego punktu widzenia Mieczysław Olszewski s. 183-185
III Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 I 2003 Norbert Frejek Wawrzyniec Grotek s. 187-189
"Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej. Cz. 1-2", Giovanni Deiana, Ambrogio Spreafico, Stanisław Bazyliński, Warszawa 2001 : recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Bazyliński (aut. dzieła rec.) Giovanni Deiana (aut. dzieła rec.) Ambrogio Spreafico (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Teologia judeochrześcijańska. Historia doktryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim", Jean Daniélou, Kraków 2002 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jean Daniélou (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Żydzi nad Nilem: od Ramzesa II do Hadriana", Joseph Mélèze Modrzejewski, Kraków 2000 : [recenzja] Andrzej Lang Joseph Mélèze Modrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Prawda Pisma Świętego", Juliusz Stanisław Synowiec, Kraków 2001 : [recenzja Teresa Skóra Juliusz Stanisław Synowiec (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"Pięcioksiąg dzisiaj", Janusz Lemański, Kielce 2002 : [recenzja] Dariusz Kotecki Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Introduction to moral theology", Romanus Cessario, Washington 2001 : [recenzja] John M. Grondelski Romanus Cessario (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Czy islam jest religią terrorystów?", Eugeniusz Sakowicz, Kraków 2002 : [recenzja] Marek Marczewski Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"La constitution oecumenique des Eglises", Jose Oscar Beozzo, Giuseppe Alberigo, Fribourg-Suisse 2001 : [recenzja] Michał Horoszewicz Giuseppe Alberigo (aut. dzieła rec.) Jose Oscar Beozzo (aut. dzieła rec.) s. 218-225