Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Theologica
2003, Tom 73, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
40. Sympozjum Biblistów Polskich, Lublin 19-20 IX 2002 Waldemar Chrostowski s. 5-8
Główne linie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego święte pisma w biblii chrześcijańskiej" Ryszard Rubinkiewicz s. 9-18
"Żydzi" w Ewangelii Janowej Mirosław Wróbel s. 19-36
Przymierze zawarte na Synaju a nowe przymierze w Chrystusie Henryk Witczyk s. 37-72
Kościół a Izrael Waldemar Chrostowski s. 73-94
"Uświęceni przez ofiarę Chrystusa raz na zawsze" (por. Hbr 10,10) : rozumienie kultu w Starym i Nowym Przymierzu Stanisław Hałas s. 95-116
Judaizm a chrześcijaństwo w I wieku : koegzystencja czy konfrontacja? Antoni Tronina s. 117-137
Jedność bożego planu zbawienia Artur Malina s. 139-150
Biuletyn teologii laikatu Lesław Gwarek Eugeniusz Weron s. 151-168
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Stanisław Grodź Eugeniusz Sakowicz Agata Skowron-Nalborczyk s. 169-202
"Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy" : przekład ekumeniczny z języków oryginalnych - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu Nowego Testamentu oraz ich podstawy Mirosław Kiedzik s. 203-213
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, Gudalajara 2004 Andrzej F. Dziuba s. 215-219
"Bibliografia biblistyki polskiej 1945-1999. T. 1-2", Piotr Ostański, Poznań 2002 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Ostański (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Sąd Ostateczny. Freski, miniatury, obrazy", Martin Zlatohlávek, Christian Rätsch, Claudia Müller-Ebeling, Kraków 2002 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Claudia Müller-Ebeling (aut. dzieła rec.) Christian Rätsch (aut. dzieła rec.) Martin Zlatohlávek (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Women in scripture. A dictionary of named and unnamed women in the Hebrew Bible, the Apocryphical Barbara Strzałkowska Toni Craven (aut. dzieła rec.) Ross Shepard Kraemer (aut. dzieła rec.) Carol L. Meyers (aut. dzieła rec.) s. 228-234
"Four powers in heaven. The interpretation of Daniel 7 in the Testament of Abraham", Phillip B. Munoa III, Sheffield 1998 : [recenzja] Marek Parchem Phillip B. Munoa (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"The madness of King Nebuchadnezzar. The ancient near Eastern origins and early history of interpretation of Daniel 4", Matthias Henze, Leiden 1999 : [recenzja] Marek Parchem Matthias Henze (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Temple restoration in early Achaemenid Judah", Peter Ross Bedford, Leiden 2001 : [recenzja] Marek Parchem Peter Ross Bedford (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Początki świata i ludzkości: według Księgi Rodzaju", Juliusz Stanisław Synowiec, Kraków 2001 : [recenzja] Małgorzta Machnica Juliusz Stanisław Synowiec (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Esseńczycy z Qumran. Jan Chrzciciel i Jezus", Hartmut Stegemann, Kraków 2002 : [recenzja] Jolanta Pudełko Hartmut Stegemann (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia", Zenon Grocholewski, Spišske Podhradie 2002 : [recenzja] Czesław Rychlicki Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 252-256
"Dieu: experience et mystere", Werner Jeanrond, Christoph Theobald, "Revue Internationale de Theologie Concilium", z. 289 (2001) : [recenzja] Michał Horoszewicz Werner Jeanrond (aut. dzieła rec.) Christoph Theobald (aut. dzieła rec.) s. 256-262