Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
2002, Tom 72, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął doktorat "honoris causa" Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Waldemar Chrostowski s. 5-6
Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Senatu i przedstawicieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Watykan, 15 grudnia 2001 r. Karol Wojtyła s. 7-10
Najnowsze teorie na temat powstania Pięcioksięgu - próba oceny Tadeusz Brzegowy s. 11-44
Z problematyki literackiej 1-2 Krl Józef Łach s. 45-56
"I będziesz niemy" (Ez 3,26) : milczenie Ezechiela jako Boże słowo Wojciech Pikor s. 57-68
Zagadnienie jedności literackiej Psalmów 20-21 Stanisław Bazyliński s. 69-87
Lata wizyt Pawła w Jerozolimie po nawróceniu i rok ucieczki z Damaszku Waldemar Rakocy s. 89-98
Wokół tożsamości teologa w XXI wieku Zdzisław J. Kijas s. 99-116
Wokół teologii profetycznej Andrzej F. Dziuba s. 117-137
Biuletyn teologicznomoralny Sławomir Mazur Tadeusz Reroń Józef Zabielski s. 139-165
Biuletyn katechetyczny Mirosław Chmielewski Marek Marczewski s. 167-180
Biuletyn teologii laikatu Stanisław Rudziński Eugeniusz Weron s. 181-201
Sprawozdanie z Konferencji Dyrektorów Katolickich Ośrodków Apostolatu Biblijnego Regionu Europy Środkowej : Kraków, 2-6 IX 2001 r. Andrzej Banaszek s. 203-207
Etyczne perspektywy globalizacji : sprawozdanie z 30. Kongresu Niemieckojęzycznych Teologów Moralistów i Etyków Społecznych, Wiedeń, 17-21 września 2001 r. Marian Machinek s. 209-215
"Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka", Joanna Sobczykowa, Katowice 2001 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Joanna Sobczykowa (aut. dzieła rec.) s. 217-225
"Kto będzie zbawiony?", "Verbum Vitae", nr 1 (2002) : [recenzja] Waldemar Chrostowski s. 225-227
"Jezus Chrystus jako APXH", Józef Kozyra, Katowice 2001 : [recenzja] Stanisław Pisarek Józef Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Teologia kultury", Feliks Wojciech Bednarski, Kraków 2000 : [recenzja] Artur Andrzejuk Feliks Wojciech Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"La religion en Europe de l'Est pendant et apres le communisme", red. Miklós Tomka, Paul M. Zulehner, "Revue Internacionale de Theologie Concilium", nr 286 (2001) : [recenzja] Michał Horoszewicz Miklós Tomka (aut. dzieła rec.) Paul M. Zulehner (aut. dzieła rec.) s. 232-240