Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Collectanea Theologica
1981, Tom 51, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg cierpiący? Rozważania nad chrześciajńskim pojęciem Boga Wacław Hryniewicz s. 5-24
Teologiczno-pastoralne uzasadnienie kultu oraz święta Miłosierdzia Bożego Lucjan Balter s. 25-51
Ewangeliczne zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania w świetle kryteriów autentyczności logiów Jezusa Roman Bartnicki s. 53-64
Ideały współczesnej młodzieży polskiej Władysław Piwowarski s. 65-78
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Stefan Koperek Bogusław Nadolski Grzegorz Okroy s. 79-94
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Edward Kaczyński Alojzy Marcol Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert s. 95-111
Biuletyn katechetyczny Zygmunt K. Kacprzak władysław Kubik s. 113-126
Biuletyn teologii laikatu Stanisław Mocarski Eugeniusz Weron s. 127-138
Biuletyn socjologii religii Kazimierz Ryczan s. 139-149
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Kazimierz Obrycki Jerzy Sobkowiak Marek Starowieyski s. 151-162
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Anastazy Nadolny s. 163-177
Wierzyć w Ducha Ożywiciela Stefan Moysa s. 179-186
Ziemia dana pod przysięgą przez Boga Jahwe Józef Wiesław Rosłon s. 187-205
"Papsttum als ökumenische Frage", München-Mainz 1979 : [recenzja] Henryk Bogacki s. 207-208
"Karol Wojtyła w świetle publikacji", Wiktor Gramatowski, Città del Vaticano 1980 : [recenzja] Joachim Roman Bar Wiktor Gramatowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Mariologie", Georg Söll, Freiburg-Basel-Wien 1978 : [recenzja] Stanisław C. Napiórkowski Georg Söll (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Jésus et sa mére : d'après les récits lucaniens de l'enfance et d'après Saint Jean", André Feuillet, Paris 1974 : [recenzja] Edward Skotnicki André Feuillet (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Marie hier et aujourd'hui", Gabriel-Marie Garrone, Alençon 1977 : [recenzja] Edward Skotnicki Gabriel-Marie Garrone (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Firmung und religiöse Sozialisation", Ulrich Schwalbach, Innsbruck 1979 : [recenzja] Janusz Mariański Ulrich Schwalbach (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Exegetische Aufsätze und Vorträge", t. IV: "Der Geist und die Kirche", Heinrich Schlier, Freiburg-Basel-Wien [1980] : [recenzja] Stefan Moysa Heinrich Schlier (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Die Freude seiner Nähe. Biblische Besinnungen", Heinrich Schlier, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Heinrich Schlier (aut. dzieła rec.) s. 219
"Kennt uns Jesus - kennen wir ihn?", Hans Urs von Balthasar, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Urs Von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Maria - Kirche im Ursprung", Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Urs Von Balthasar (aut. dzieła rec.) Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Weltreligionen heute", t. 1: "Hinduismus. Materialien für Schule und Erwachsenenbildung", wyd. Kurt Bätz, Zürich-Köln 1979 : [recenzja] Jan Tomczak Kurt Bätz (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Religiöse Erfahrung - Wege zur Sensibilität", Otto Betz, München 1977 : [recenzja] Jan Tomczak Otto Betz (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Altenbildung - Altenpastoral. Erfahrungen in der theologischen Erwachsenenbildung mit älteren Menschen", Franz-Josef Hungs, München 1978 : [recenzja] Jan Tomczak Franz-Josef Hungs (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Theologische Berichte 6. Liturgie als Verkündigung", wyd. Franz Furger [et al], Zürich-Ensiedlen-Köln 1977 : [recenzja] Jan Tomczak Franz Furger (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Glaube als Konsens", Wolfgang Riess, München 1979 : [recenzja] Tadeusz Wołoszyn Wolfgang Riess (aut. dzieła rec.) s. 225-226
"Religion im Untergrund", Niklaus Bayer [et al.], Zürich-Ensiedlen-Köln 1975 : [recenzja] Tadeusz Wołoszyn Niklaus Bayer (aut. dzieła rec.) s. 226
"Wer glaubt, lernt leben. Briefe an junge eltern", Zürich-Ensiedlen-Köln 1979 : [recenzja] Tadeusz Wołoszyn s. 227
"Traktat o naturze ludzkiej", Tadeusz M. Jaroszewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Józef Kulisz Tadeusz M. Jaroszewski (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Einführung in das Glaubensbekenntnis", Philipp Schäfer, Mainz 1979 : [recenzja] Józef Kulisz Philipp Schäfer (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Zarys apologetyki. Analiza chrześcijańskiej refleksji nad wiarogodnością Objawienia", Władysław Hładowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Józef Kulisz Władysław Hładowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Problem der Freiheit im Werk von Pierre Teilhard de Chardin", Thomas Broch, Mainz 1977 : [recenzja] Józef Kulisz Thomas Broch (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Na ścieżkach odnowy", Teresa Ledóchowska, Kraków 1980 : [recenzja] Henryk Fros Teresa Ledóchowska (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Die Reformation in Oberschliesen. Ausbreitung und Verlauf", Othmar Karzel, Würzburg 1979 : [recenzja] Henryk Fros Othmar Karzel (aut. dzieła rec.) s. 233-234