Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Collectanea Theologica
1981, Tom 51, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzory kultury a wybór współmałżonka Jerzy Laskowski s. 5-22
Ontyczna osobowość płodu w łonie matki Jacek Salij s. 23-31
Znaczenie i główna myśl przedmarkowego opowiadania o Przemienieniu Pańskim Mirosław Kokot s. 33-47
Ksiądz Zygmunt Chełmicki (1851-1922) Andrzej Mroziński s. 49-68
Biuletyn liturgiczny Jan Janicki Jan Miazek Bogusław Nadolski Józef Wiesław Rosłon s. 69-87
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Gabrielle Miller Andrzej Spławski s. 89-106
Biuletyn teologii laikatu Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 107-121
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Władysław Kowalak Roman Malek s. 123-135
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Emil Stanula Marek Starowieyski s. 137-148
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Bernard Kołodziej Anastazy Nadolny s. 149-162
Prymat świętości Divo Barsotti Witold Malej (tłum.) s. 163-184
Nowa synteza teologii moralnej Grzegorz Schmidt s. 185-192
"Wysławiajmy Pana. Zbiór nowszych pieśni kościelnych z towarzyszeniem organów", Józef Łaś, Stanisław Ziemiański, Kraków : [recenzja] Jerzy Pikulik Stanisław Ziemiański (aut. dzieła rec.) Józef Łaś (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Błogosławieństwo pokarmów i napojów wielkanocnych w Polsce. Studium historyczno-liturgiczne", Marian Pisarzak, Warszawa 1979 : [recenzja] Jerzy Pikulik Marian Pisarzak (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Weltphänomen Atheismus", wyd. Augustinus Karl Wucherer Huldenfeld, Johann Figl, Sigrid Mühlberger, Wien-Freiburg-Basel 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Johann Figl (aut. dzieła rec.) Augustinus Karl Wucherer Huldenfeld (aut. dzieła rec.) Sigrid Mühlberger (aut. dzieła rec.) s. 200-201
"Gegenwart des Geistes. Aspekte der Pneumatologie", wyd. Walter Kasper, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Zeichen der Nähe Gottes. Grundriss der Sakramententheologie", Theodor Schneider, Mainz 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Theodor Schneider (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Religiöse Sprachbarrieren. Aufbau einer Logaporetik", Eugen Biser, München 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Eugen Biser (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Glaubensreflexion und Wissenschaftslehre. Thesen zur und Wissenschaftsgeschichte der Theologie", Richard Schäffler, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Richard Schäffler (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Der Praxisbezug der Theologie bei Karl Rahner", Karl Neumann, Freiburg-Basel-Wien 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Neumann (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Über das Ende der Zeit. Eine geschichtsphilosophische Betrachtung", Josef Pieper, München 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Josef Pieper (aut. dzieła rec.) s. 207
"Priester für heute. Antworten auf das Schreiben Papst Johannes Pauls II, an die Priester", wyd. Georg Denzler, München 1980 : [recenzja] Stefan Moysa Georg Denzler (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Johannes Paul II. Papst für das Jahr 2000", Ludwig Kaufmann, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Ludwig Kaufmann (aut. dzieła rec.) s. 209
"Hoffnung die den Menschen heilt. Geistliche Orientierungen", Heinrich Fries, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Heinrich Fries (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Maria in der Erlösung", Adrienne von Speyr, Einsiedeln 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Adrienne von Speyr (aut. dzieła rec.) s. 210
"Gott suchen", Georg Basil Hume, Einsiedeln 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Georg Basil Hume (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Biblischer Glaube ohne Wunder?", Richard Glöckner, Einsiedeln 1979 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Richard Glöckner (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Gott und die Hölle. Studien zum Descensus Christi", Wilhelm Maas, Einsiedeln 1979 : [recenzja] Ignacy Bieda Wilhelm Maas (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Lieder, Bilder, Szenen im Religionsunterricht", t. 2: "Bilder für das 1.-4. Schuljahr", wybór i koment. Horst Klaus Berg, Stuttgart-München 1979 : [recenzja] Elżbieta Rakowska Horst Klaus Berg (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Lieder, Bilder, Szenen im Religionsunterricht", t. 4: "Lieder für das 4.-7. Schuljahr", wybór i koment. Sigrid Berg, Stuttgart-München 1979 : [recenzja] Elżbieta Rakowska Sigrid Berg (aut. dzieła rec.) s. 216