Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Collectanea Theologica
1970, Tom 40, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawa Kościoła wobec różnorodności kultur świata dzisiejszego Pedro Arrupe s. 5-12
Wokół zagadnienia chrystocentryzmu w teologii moralnej Jan Pryszmont s. 13-31
Społeczne zasady prawa naturalnego w Kościele Jan Krucina s. 33-48
Wizja jedności Kościoła w "Wielkim sporze" Włodzimierza Sołowjewa Stanisław Napierała s. 49-62
Tendencje rozwojowe współczesnej teologii pokuty Stefan Moysa s. 63-76
Znaczenie miłości społecznej we wspólnocie zakonnej Ludwik A. Nowicki s. 77-89
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 91-119
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 121-136
Biuletyn misjologiczny Feliks Zapłata s. 137-156
Komentarz do Konstytucji pastoralnej Jan Charytański s. 157-166
"Glaubwürdigkeit : zum Selbstverständnis der Kirche", Gregory Baum, tłum. Johannes Fischer i Franz Schmalz, Freiburg-Basel-Wien 1969 : [recenzja] Henryk Bogacki Gregory Baum (aut. dzieła rec.) Johannes Fischer (aut. dzieła rec.) Franz Schmalz (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Explosion der Kirche? : die Krise der Institution", François Houtart, tłum. Inge Lehne, Salzburg 1969 : [recenzja] Henryk Bogacki François Houtart (aut. dzieła rec.) Inge Lehne (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Krise der Kirche - Chance des Glaubens : die „Kleine Herde” heute und morgen", wyd. Karl Färber, Frankfurt a. M. 1968 : [recenzja] Henryk Bogacki Karl Färber (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Christentum ohne Religion?", Gustave Thils, tłum. z fr. Karlhermann Bergner, Salzburg 1969 : [recenzja] Henryk Bogacki Karlhermann Bergner (aut. dzieła rec.) s. 171
"Sacramentum mundi : theologisches Lexicon für die Praxis", t. 3, Freiburg-Basel-Wien 1969 : [recenzja] Henryk Bogacki s. 172
"Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert : Perspektiven, Strömungen, Motive in der christlichen und nichtchristlichenWelt", t. 1, wyd. Herbert Vorgrimler, Robert Vander Gucht, Freiburg-Basel-Wien 1969 : [recenzja] Henryk Bogacki Robert Vander Gucht (aut. dzieła rec.) Herbert Vorgrimler (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Mensch als Mitte : Leben und Werk Carl Werners", t. 1, Joseph Pritz, Wien 1969 : [recenzja] Henryk Bogacki Joseph Pritz (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Intégrisme et catholicisme intégral : un réseau secret international antimoderniste : la „Sapinière” (1909-1921)", Emil Poulat, Tournai 1969 : [recenzja] Henryk Bogacki Emil Poulat (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Die Briefe Aulikes an Döllinger : ein Beitrag zur Geschichte der „Katholischen Abteilung” im Preussischen Kultusministerium", Victor Conzemius, Rom-Freiburg-Wien 1968 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Victor Conzemius (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Neubelebung der Predigt : die Predigt bei Paulus, dem Verkünder", Jerome Murphy-O'Connor, z ang. tłum. Hildegard Wasch, Luzern-München 1968 : [recenzja] Franciszek Woronowski Jerome Murphy-O'Connor (aut. dzieła rec.) Hildegard Wasch (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Auferstanden für uns", Altfrid Kassing, Mainz 1969 : [recenzja] Ignacy Bieda Alfrid Kassing (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Aus dem Wasser und dem Heiligen Geist", H. B. Meyer, Aschafferburg 1969 : [recenzja] Ignacy Bieda H. B. Meyer (aut. dzieła rec.) s. 179
"Christologie : essai dogmatique : l'homme Jésus", Ch. Duquoc, Paris 1968 : [recenzja] Piotr Lenartowicz Ch. Duquoc (aut. dzieła rec.) s. 180
"L'Oecuménisme", Pierre Struve, René Beaupére, Maurice Ferrier-Welti, Paris-Tours 1968 : [recenzja] Stefan Moysa René Beaupére (aut. dzieła rec.) Maurice Ferrier-Welti (aut. dzieła rec.) Pierre Struve (aut. dzieła rec.) s. 181
"Etudes du Centre International d'Information et de Documentation sur l'Eglise Conciliaire : la situation oecuménique dans le monde", Paris 1967 : [recenzja] Stefan Moysa s. 181-182
"Le mystère de l'Esprit Saint", Henri Cazelles, Paul Evdokimov, Albert Greiner, Tours 1968 : [recenzja] Stefan Moysa Henri Cazelles (aut. dzieła rec.) Paul Evdokimov (aut. dzieła rec.) Albert Greiner (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Perspektiven der Theologie : gesammelte Aufsätze", Jürgen Moltmann, München-Mainz 1968 : [recenzja] Stefan Moysa Jürgen Moltmann (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Der hermeneutische Frage in der Theologie", wyd. Oswald Loretz i Walter Strolz, Freiburg 1968 : [recenzja] Stefan Moysa Oswald Loretz (aut. dzieła rec.) Walter Strolz (aut. dzieła rec.) s. 184-185