Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Collectanea Theologica
1968, Tom 38, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religie niechrześcijańskie jako zagadnienie teologiczne w świetle Vaticanum II Wincenty Dudek s. 5-18
Aspekt ekumeniczny w wykładzie teologii dogmatycznej Stefan Moysa s. 19-31
Liturgia jako zasada koncentracji w formacji kapłańskiej Franciszek Blachnicki s. 33-52
Podstawy kultu maryjnego Feliks Zapłata s. 53-67
Podstawowe założenia doktryny moralnej Wł. Sołowjewa Jan Pryszmont s. 69-86
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 87-114
Biuletyn ekumeniczny Władysław Miziołek s. 115-134
Biuletyn religioznawczo-misjologiczny Feliks Zapłata s. 135-152
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 153-175
Zgon ks. prof. dr Szczepana Szydelskiego Kazimierz Gumol s. 177-178
Dla dobra człowieka Stefan Moysa s. 179-182
Kapłan w świecie "zsekularyzowanym" Stanisław Głowa s. 183-190
"Studia Warmińskie", t. 4, Olsztyn 1967 : [recenzja] Alfred Cholewiński s. 191-193
"Życie i działalność bibliofilska Edmunda Majkowskiego (1892-1951)", Alojzy Preissner, [w:] Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, R. 12, Kraków 1966 [druk], 1967 : [recenzja] Feliks Lenort Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Tradition und Forschrift in der Moraltheologie : die grundsätzliche Bedeutung der Kontroverse zwischen Jansenismus und Probabilismus", Heinrich Klomps, Köln 1963 : [recenzja] Zygmunt Perz Heinrich Klomps (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Oblatio munda : die heilige Messe als Opfer", Wilhelm Hartmann, Wien-München 1967 : [recenzja] Zygmunt Perz Wilhelm Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Der Römische Messkanon in Betrachtung, Verkündigung und Gebet", Theodor Schnitzler, Freiburg-Basel-Wien 1968 : [recenzja] Stefan Moysa Theodor Schnitzler (aut. dzieła rec.) s. 197
"Was sagt das Konzil über die Offenbarung?", Diego Arenhoevel, Mainz 1967 : [recenzja] Stefan Moysa Diego Arenhoevel (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Was sagt das Konzil über nichtchristliche Religionen, Mission und Toleranz?", Hans Joachim Türk, Mainz 1967 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Joachim Türk (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Gesammelte Schriften I", Hermann Volk, Mainz 1967 : [recenzja] Stefan Moysa Hermann Volk (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Priesterausbildung in der Diskussion", Paul Picard, Ernst Emrich, Mainz 1967 : [recenzja] Stefan Moysa Ernst Emrich (aut. dzieła rec.) Paul Picard (aut. dzieła rec.) s. 200-201
"Klerus zwischen Wissenschaft und Seelsorge : zur Reform der Priesterausbildung", Beiträge im westdeutschen Rundfunk herausgegeben von Leo Waltermann, Essen 1966 : [recenzja] Stefan Moysa Leo Waltermann (aut. dzieła rec.) s. 201
"Was ist Theologie?", Engelbert Neuhäusler, Elisabeth Grössmann, münchen 1966 : [recenzja] Stefan Moysa Elisabeth Grössmann (aut. dzieła rec.) Engelbert Neuhäusler (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Ökumenische Theologie : Geschichte - Probleme", Johannes Brosseder, München 1967 : [recenzja] Stefan Moysa Johannes Brosseder (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Kirche und Kirchen nach dem Vaticanum II : die Lehre des Konzils über die Kirchenzugehörigkeit aus ökumenischer Sicht", Ernst Fischer, München 1967 : [recenzja] Henryk Bogacki Ernst Fischer (aut. dzieła rec.) s. 204
"Von der Polemik zum Dialog : Steine auf dem Weg zur Einheit der Christen", François Biot, Wien-München 1966 : [recenzja] Henryk Bogacki François Biot (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Petrus der ewige Papst : Dialoge über heiligen Petrus und seine Nachfolger", Willy Lorenz, Wien-München 1966 : [recenzja] Henryk Bogacki Willy Lorenz (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Als Missionar in Japan", Pedro Arrupe, München 1967 : [recenzja] Henryk Bogacki Pedro Arrupe (aut. dzieła rec.) s. 206
"Die Psalmodie bei Ambrosius", Helmut Leeb, [w:] „Wiener Beiträge zur Theologie”, Bd. XVIII, Wien 1967 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Helmut Leeb (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Das Zeitproblem nach den Bekenntnissen Augustins", Erich Lampey, Regensburg 1960 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Erich Lampey (aut. dzieła rec.) s. 207
"De sermone Domini in monte libros duos", sancti Aurelii Augustini (Św. Augustyn), Turnholti 1967 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak sancti Aurelii Augustini (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Liber de divinis officiis", Ruperti Tuitiensis, Turnholti 1967 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Rupert Tuitiensis (aut. dzieła rec.) s. 209