Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Collectanea Theologica
1968, Tom 38, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawowanie "Pamiątki Pana" we wspólnocie Ludu Bożego Wojciech Danielski s. 5-20
Komunia święta jako pełnia uczestnictwa we Mszy świętej Adam Ludwik Szafrański s. 21-39
Teologiczne zasady kształtowania kultu eucharystycznego Rudolf Zielasko s. 41-53
Przechowywanie Eucharystii i cześć jej oddawana Franciszek Greniuk s. 55-68
Duchowe Macierzyństwo Matki Bożej w świetle pouczeń Magisterium Kościoła Feliks Zapłata s. 69-88
Eschatologia Księgi Mądrości Kazimierz Romaniuk s. 89-102
Kaznodziejstwo w religijnej i narodowej strukturze polskiego Tysiąclecia Janusz St. Pasierb s. 103-114
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 115-129
Biuletyn ekumeniczny Władysław Miziołek s. 131-152
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 153-175
Rys historyczny kultu bł. Benigny Augustyn Ciesielski s. 177-180
Nowy leksykon teologiczny Henryk Bogacki s. 181-183
"Künftige Aufgaben der Theologie", Patrick Burke, München 1967 : [recenzja] Stefan Moysa Patrick Burke (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Christen als Humanisten", Heinz Robert Schlette, München 1967 : [recenzja] Stefan Moysa Heinz Robert Schlette (aut. dzieła rec.) s. 186
"Sind die Erwartungen erfüllt? : Überbegungen nach dem Konzil", K. Rahner, O. Cullmann, H. Fries, München 1966 : [recenzja] Stefan Moysa O. Cullmann (aut. dzieła rec.) H. Fries (aut. dzieła rec.) K. Rahner (aut. dzieła rec.) s. 187
"Von der Heilsmacht des Wortes : Grundzüge zu einer Theologie des Wortes", Leo Scheffczyk, München 1966 : [recenzja] Stefan Moysa Leo Scheffczyk (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Wahrheit als Heilsbegegnung", Michael Schmaus, München 1964 : [recenzja] Stefan Moysa Michael Schmaus (aut. dzieła rec.) s. 189
"Morla und Moraltheologie nach dem Konzil", Josef Fuchs, Freiburg-Basel-Wien 1967 : [recenzja] Zygmunt Perz Josef Fuchs (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Berichte im Zwielicht : Überlegungen zur busssakramentalen Erziehung", Otto Betz, München 1966 : [recenzja] Jan Charytański Otto Betz (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Katechetische Aspekte der Liturgie-Konstitution", Josef Rabas, Freiburg-Basel-Wien 1967 : [recenzja] Jan Charytański Josef Rabas (aut. dzieła rec.) s. 192
"Die Messe biblisch betrachtet", H. Duesburg, Freiburg-Basel-Wien 1967 : [recenzja] Jan Charytański H. Duesburg (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Gott unser Heil : Auswahlbibel", oprac. Karl Friedrich Krämer, Freiburg 1967 : [recenzja] Jan Charytański Karl Friedrich Krämer (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Müssen Kinder so sein? : warum Kinder trotzen, lügen und stehen", Ernst Ell, Freiburg-Basel-Wien 1967 : [recenzja] Jan Charytański Ernst Ell (aut. dzieła rec.) s. 194
"Seelsorge in einer pluralistischen Welt", Franz Benz, Freiburg-Basel-Wien 1961 : [recenzja] Jan Charytański Franz Benz (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Święty Stanisław Kostka : studium z dziedziny hagiografii psychologicznej", ks. Józef Majkowski, rzym 1965 : [recenzja] Józef Majkowski (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Ganz nah ist dein Wort : Gebete", Huub Oosterhuis, aus dem niederländischen übertragen von Peter Pawlowsky, Wien-Freiburg-Basel 1967 : [recenzja] Huub Oosterhuis (aut. dzieła rec.) s. 198