Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1967, Tom 37, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Do zatroskanych katolików, kapłanów i świeckich! Karl Rahner Henryk Bogacki (tłum.) s. 5-9
Z dyskusji nad eklezjalnym charakterem odłączonych wspólnot chrześcijańskich Zachodu Alfons Skowronek s. 11-21
Biblijne miejsce Matki Chrystusa w zbawczym planie Boga Augustyn Jankowski s. 23-40
Różnica czy tożsamość ofiary hatta΄t i ΄ašam Stanisław Łach s. 41-53
Eremityzm serca : dążenie do doskonałości w świecie według Grzegorza z Nazjanzu Jan Maria Szymusiak s. 55-72
Duszpasterstwo a kerygma Franciszek Blachnicki s. 73-86
Zadania katechizacji w świetle dokumentów soborowych Jan Charytański s. 87-98
    Zacytuj
  • Udostępnij
Funkcje katechetyczne z punktu widzenia cybernetyki Ludwik Wciórka s. 99-108
Wpływ Polski na chrystianizację Węgier w świetle polskich źródeł historycznych Gustaw Klapuch s. 109-122
Geneza seminariów duchownych w Polsce Marian Banaszak s. 123-136
Biuletyn odnowy liturgii Franciszek Blachnicki s. 137-164
Ruch religijny kobiet w XIX wieku na ziemiach polskich Joachim Roman Bar s. 165-177
Praca nad rewizją Kodeksu prawa kanonicznego Joachim Roman Bar s. 178
Synteza soborowej eklezjologii Henryk Bogacki s. 179-186
Ku zbliżeniu z prawosławiem Jan Pryszmont s. 187-191
"Grzegorz Teolog : u źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku", Jan Maria Szymusiak, Poznań 1965 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Jan Maria Szymusiak (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Kościół św. Anny w Krakowie : dokumentacja geodezyjno-inwentaryzacyjna", Jerzy Gomoliszewski, Warszawa 1067 : [recenzja] Bolesław Przybyszewski Jerzy Gomoliszewski (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Teoria soboru powszechnego w przygotowaniu i obradachI Soboru Watykańskiego : studium historycznodogmatyczne", Henryk Bogacki, Warszawa 1965 : [recenzja] Stanisław Głowa Henryk Bogacki (aut. dzieła rec.) s. 196-200
"Studia Warmińskie", t. 3, Olsztyn 1966 : [recenzja] Stanisław Głowa s. 200-201
"Heil als Geschichte : heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament", Oscar Cullmann, Tübingen 1965 : [recenzja] Stefan Moysa Oscar Cullmann (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Theologische Gründe der nichtchristlichen Religionen", Josef Heislbetz, Freiburg-Basel-Wien 1967 : [recenzja] Henryk Bogacki Josef Heislbetz (aut. dzieła rec.) s. 203-205